A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja

Életműdíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon jeles művésze, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlenül és a személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra.

A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja

Nagydíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon személyisége, aki a korábbi két évben létrehozott kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja

Művészeti Írói Díjban részesíthető az a művészeti író, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit.

A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme

Aranyérem díjban részesíthető az a személy vagy szervezet, aki munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez.

A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme

Kováts Flórián Emlékérem díjban részesíthető az a személy, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat.