Meghívó a Magyar Művészeti Akadémia 2022. október 12-i közgyűlésére

A Magyar Művészeti Akadémia 2022. október 12-én közgyűlést tart székházában, a Pesti Vigadóban.

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlését a napirend megjelölésével az elnök hívja össze.
Az elnökség 57/2022. (09.19.) számú határozatára figyelemmel javaslom, hogy a 2022. október 12-i közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
 1. A napirend elfogadása
 2. Művészeti program
 3. A 2022. évi köztestületi díjak adományozásának közgyűlés általi megerősítése és a díjak átadása
 4. A 2022. január 1. – 2022. július 31. közötti időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
 1. tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról
 2. tájékoztató a tagozatok munkájáról
 3. tájékoztató a bizottságok munkájáról
 1. Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testületének a 2021. szeptemberi közgyűlés óta eltelt időszakban végzett munkájáról
 2. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókról
 3. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2023. évi költségvetési irányelveiről
 4. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia költségvetési szervei és gazdasági társaságai részére földgáz- és villamos energia beszerzése érdekében szükséges jóváhagyásról
 5. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályának módosításáról
 6. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémián „postumus honoris causa" cím adományozásáról
 7. A Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete közgyűlés által delegált új tagjának megválasztása
 8. Egyebek
A közgyűlés időpontja: 2022. október 12. (szerda), 9.30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 9.45 órára ismételten összehívásra kerül.
 
Budapest, 2022. szeptember 22.

Vashegyi György s.k.
2022. szeptember 26.  |  közgyűlés meghívó