Sipos Mihály

Kezdetben vala az Ige – 10. SZÉK konferencia

„Kezdetben vala az Ige és az Ige vala az Istennél és Isten vala az Ige." (Jn.1.1) A 10. Szakrális Építészeti Belsőépítészeti Konferenciát 2016. szeptember 20-án rendezték meg a FUGA Budapesti Építészeti Központban.
A konferencia felvezetőjét Sipos Mihály zeneművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, a Muzsikás együttes prímása tartotta szépen szóló hegedűjén. A temetői halottsirató csángó keservesek, vagyis szakrális zenék mind muzsikából, vagyis hegedűből, míg a gardon a temetőn kívül szólhatott. Rainer Péter építész a 4. konferencia óta a rendezvények szervezője köszöntőjében elmondta: a SZÉK missziót teljesít, a magyarság kultúrájának megmentését.
A konferenciát köszöntötték: prof. emeritus Fekete György a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Bálint Imre DLA, a Budapesti Építészkamara elnöke, Dragonits Márta, az Ars Sacra Alapítvány elnöke és Krizsán András DLA, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke.
 
Fekete György MMA-elnök köszöntőjében a Nobel-díjas fizikus, Werner Karl Heisenberg gondolatából kiindulva – mely szerint a tudománynak az a feladata, hogy a világmindenségben létezőt felfedezze, azokból kombinációkat alkosson és az eredményeit az emberi boldogulás szolgálatába állítsa –, a művészet szerepéről beszélt, mely a sohasem volt létrehozása, amely elképesztően nagy felelősség építésznek, festőnek, muzsikusnak, színésznek, irodalmárnak és mindenkinek, aki a művészet területén dolgozik. Kiemelte, hogy a mai világban a keresztény kultúra megerősítésében, a művészetnek van és lehet kiemelkedő szerepe. A szakralitás, a hitbéliség különösen nagyon széles terület, ahol hihetetlen lehetőségek állnak a művészemberek előtt.
 
A konferenciát dr. Kocsis Imre teológiai tanár nyitotta meg az Igéről szóló filozófiai előadásával. Harmati Béla László PhD művészettörténész az evangélikus szószékoltárok négy típusát mutatta be. Holnapy Dénes Márton építész, zsámbéki premontrei plébános a zsámbéki középkori templom múltját, jelenét és jövőjét ismertette, utána Holló László kertépítész Jászdózsa jelenlegi és tervezett főteréről és templomkertjéről tartott előadást. Kőnig Tamás építész a magyarországi zsinagóga épületek továbbélési lehetőségeit elemezte. Benda József szakértő Magyarország népességgyarapításának szakrális tereiről szólt. Nagy Tamás DLA építész a Mátraverebély-Szentkút zarándokközpontról szólt. Krizsán András építész „…köveket keres, hogy templom épüljön" címmel a pestszentimrei Luther-kápolna tervezésének történetét foglalta össze. Rainer Péter építész-belsőépítész – az előzetes programhoz képest kissé módosítva – keresztény templomaink oltárait, szószékeit, ambóit vetítette nagy számban, szinte vég nélkül a történelmi Magyarország területéről, így Erdélyből és Felvidékről is, és egyet-egyet Őrvidékről, illetve a Vendvidékről.
 
A konferencia záróakkordjaként a Schola Gregoriana Budapestiensis kórus Béres György atya vezetésével zsoltárokat énekelt klasszikus latin nyelven.
21 सितंबर, 2016  |  fekete györgy sipos mihály