Event - Left portrait image
Pesti Vigadó
1051 Budapest, Vigadó tér 2.

Csernyus Lőrinc

Csernyus Lőrinc: Az alkotó ember felelőssége

Akadémiai székfoglaló előadás – 2016. március 18.
Csernyus Lőrinc Az alkotó ember felelőssége című akadémiai székfoglaló előadásának elején köszönetet mondott édesapjának, apósának és mesterének, Makovecz Imrének. Kiemelte, az ember hite nem a vallásból táplálkozik, hit nélkül pedig nem lehet alkotni. A hit egyik alkotója a hagyomány, a múlt, a másik pedig a jövő. A hit terhet, feladatot, felelősséget és szeretet ró az alkotó emberre. Iskolai éveiről elmondta: a Bercsényi kollégiumi élet és a ma már legendássá vált Makovecz Imre előadás, majd az első, 1981-es visegrádi tábor határozta meg egész szakmai pályáját.
Pályájáról elmondta, amikor 1986-ban megalakult a MAKONA Kisszövetkezet, akkor kapta Makovecztől első megbízatását, a csengeri településközpont kialakítását. Ekkor jelent meg számára először az alkotó ember felelőssége az ott élő emberek, a település múltja, a környezet iránt és saját maga felé is. A huszonnyolc éve tartó csengeri jelenléte mellett az ország minden részébe tervezett már házakat, és nagyon sok meg is épült ezek közül, tehát Csernyus igazi országjáró. Herenden a Porcelánmanufaktúra felújítási munkáiban Schrammel Imrével dolgozhatott együtt, emellett Szegeden, Üllőn, Bonyhádon voltak munkái. Két éve lett Makó város főépítésze, a tyukodi általános iskolának az étkező és konyha épületét tervezte, Géberjénben a Jékely-kúria felújításában vett részt.
Csernyus Lőrinc előadásában felhívta a figyelmet a családi házak tervezésének fontosságára, hangsúlyozta a Kós Károly Egyesülés Vándoriskolájának szerepét, melynek 2006 óta vezetője. A középkori céhes rendszerek mintájára létrehozott posztgraduális képzés, a Vándoriskola Európában is egyedülállónak számít. Itt a képzésben részt vevő hallgatók, a „Vándorok" három év alatt hat „Mesterrel" dolgozhatnak együtt. Ezzel kapcsolatban elmondta: fontos és elengedhetetlen a mester, mint személyiség meghatározása, akiknek a szakmagyakorlása elválaszthatatlan karizmatikus személyiségüktől, melyre jellemző az empatikus és immaginatív közlési mód, legyen ez személyes találkozás, előadás vagy akár a tervezés.
A mester és tanítvány közötti kapcsolat egy valós gondolati folyam két ember között, ami egy hidat hoz létre, melyet rendszeresen meg kell újítani. A közösségi alkotások erejét is megemlítette, melyet táborok szervezésével segítenek elő, vagy ami például a középiskolai oktatáson keresztül valósul meg.
Csernyus ezután a Makovecz Imre Közhasznú Alapítvány munkájáról beszélt, mely Makovecz szellemi hagyatékát kutatja fel és gyűjti össze szakmai feldolgozásra és gondozásra.
Kiemelte a Héttorony Fesztivált, ami idén már ötödik alkalommal kerül megrendezésre. Ez az egyetlen vándorló fesztivál, mely egyszerre építészeti és zenei eseménysorozat. Idén várhatóan megkezdi működését a Makovecz Imre Emlékház és Kutató Központ, ahol egy folyamatosan működő szellemi műhely alakulhat majd ki.
Székfoglaló előadásának végén elmondta, hogy véleménye szerint a világban értékrendváltozás következett be, a haszonszerzés került előtérbe, ami káros fejlemény. Tisztában kell lennünk azzal, hogy az építészet akármilyen is lesz, mindig is az embert körülvevő környezetet hozza létre, tehát értéket kell teremtenie. Értékeket viszont csak hiteles és felelősséggel bíró ember tud alkotni.
„Hisszük, hogy környezetünk legfőbb tartalma a többi ember, és feladatunk az életben azokhoz kötődik, akikkel együtt, egy időben adatik élnünk" – zárta előadását.


Csernyus Lőrinc és Szabó Marianne
20 décembre 2016  |  csernyus lőrinc szabó marianne