MesterKulcs
2016. október 5–30.
Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Utolsó állomásán a MesterKulcs kiállítássorozat

Október 6-án nyílt meg Csíkszeredában, a Csíki Székely Múzeumban a MesterKulcs c. kiállítás, és ezzel egyben utolsó állomásához érkezett a Magyar Művészeti Akadémia és az egri Kepes Intézet közös erdélyi vándorkiállítása. Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, Marosvásárhely után 2016. október 6. és 30. között a csíkszeredai közönség láthatja a művészet és a tudomány kölcsönhatását bemutató, a fényművészetet középpontba állító tárlatot.
A megnyitón Vinczeffy László Munkácsy-díjas képzőművész, az MMA tagja emelte ki azoknak a művészeknek a bátorságát, bátor kezdeményezését, akik először próbáltak meg ecset vagy véső helyett a fénynyalábbal alkotni.
A kiállítás-sorozat korszakalkotó abból a szempontból, hogy az erdélyi közönség először láthatja, hogyan használja a művészet a tudomány által megragadható új lehetőségeket. Nagyon jó, hogy a Csíki Székely Múzeum kezdeményezésének köszönhetően a gyerekek is megismerkedhettek az új technikákkal: október 8-án a fénnyel való rajzolást, kísérletezést, a fotogramkészítést bemutató múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehettek részt.
A tárlat nemcsak a fény művészetben való felhasználását állítja fókuszba, hanem a teljesség igénye nélkül azokat a kezdeményezéseket is bemutatja, amelyekben a művészet és a tudomány közötti kapcsolat a nem hagyományos médiumok újszerű használta révén fogalmazódik meg.
Ez az évszázad a fényé” –– fogalmazott Moholy-Nagy László 1927-ben, egy évtizeddel azután, hogy megírta Fényvízió című versét. Ki ne értene egyet ezzel a profetikus kijelentéssel a 21. század elején, látva azt, hogy a mesterségesen előállított fény mindennapi életünk elmaradhatatlan kellékévé vált?
Kevés olyan területet ismerünk az egyetemes művészet történetében, aminek a fejlődését ne befolyásolta volna ennyire számottevő módon néhány jelentős magyar származású alkotó. A kiállításon szereplő művek annak a tradíciónak, annak a szellemi-kulturális örökségnek a történeti ívét rajzolják meg, ami a technológiai alapú művészet „mesterkulcsát” megteremtőmagyar művészek a fény alapú vizualitás autonóm művészeti formáváemelésére tett kezdeményezéséből létrejött.

Kepes György és Moholy-Nagy László a huszadik századi művészet történetében az elsők között voltak, akik gyakorló művészekként és elméleti szakemberekként is foglalkoztak a fény közösségi szerepével és a fényművészet urbanisztikai funkciójával. Moholy a kinetikus művészet ikonikus alkotásának tekintett Fény-tér-modulátor (1922––1930) megtervezésével, Kepes pedig a legelső köztéri neonmű (1949––1950) felállításával. A kiállításon bemutatott következő két generáció művészei az ő szellemi örökségükre hivatkozvataláltak rá a médium nyelvével kifejezhetőúj lehetőségekre. Közülük is kiemelkedik a digitális művészet születésénél bábáskodó, rajzai, festményei elkészítéséhez a legelsők között számítógépet használó Molnár Vera, aki az 1960-ban létrejött párizsi Groupe de Recherche d’Art Visuel (GRAV) társalapítója volt, valamint az 1977-ben a budapesti FOTON-ART csoportot létrehozó Csáji Attila, aki az akkoriban felfedezett új fényforrás, a lézer művészeti vonatkozásainak a tanulmányozásában ért el úttörő eredményeket Magyarországon és az Egyesült Államokban, az MIT vizuális kutatóközpontjának ösztöndíjasaként.

A téma és a helyszín szempontjából is szimbolikus jelentőségű, hogy az európai avantgárd történetének egyik legelső, a művészet és a technológia összekapcsolására irányuló elképzelését, a Fényproblémák a képzőművészetben című könyvet a magyar szobrász, Barna Miklós és a román festő, Arthur Segal közösen fogalmazta meg és adta ki 1925-ben. Az ő, és a korszak hasonló, az optikai kultúra új formáit vizsgálóesztétikának volt köszönhető, hogy a művészek egy csoportja a pigment alapú festészetnek tudatosan hátat fordítva a direkt fényalakítás mellett tört lándzsát, megteremtve a lehetőségét az olyan köztes műfajok kialakulásának, amelyekre nem csak a kortárs médiaművészet, de bizonyos értelemben a mindennapjainkat behálózó digitális kultúra is épül.

Technológia alapú művészet a huszadik századi és kortárs vizuális kultúrában:
Bukta Imre, Csáji Attila, Gyarmathy Tihamér, Gerő György, Kelle Antal, Kepes György, Kuchta Klára, Mattis-Teutsch Waldemár, Moholy-Nagy László, Molnár Vera, Németh Hajnal, Nicolas Schöffer, Orosz István, Szelényi Károly, Szigeti Gábor Csongor, Szvet Tamás


A kiállítás a Magyar Művészeti Akadémia és az egri Kepes Intézet szervezésében jött létre.