Lászlóffy Csaba kettős könyvének bemutatója

Lászlóffy Csaba József Attila-díjas költő kettős könyve, az Átörökített magány a Magyar Idegennyelvű Könyvtárban került bemutatásra 2013. május 17-én Lászlóffy Zsolt, Szepes Erika, Korpa Tamás és Varga Tamás közreműködésével.
 
Az estet Szondi György, a Napkút Kiadó vezetője nyitotta meg, aki virággal köszöntötte a jelenlévő hölgyeket, majd kiemelte, hogy nemcsak Lászlóffy Csaba életének és munkásságának meghatározó állomása ez a most napvilágot látott könyv, hanem – véleménye szerint – a magyar irodalomban is különleges helyet kell hogy elfoglaljon. Ezt követően Varga Tamás olvasta fel Bertha Zoltánnak az erre az alkalomra írt, a kettős könyvet és Lászlóffy Csaba költészetét méltató, és azt elméleti szempontból vizsgáló és bemutató szövegét: „[Lászlóffy Csaba] költészetének sokszínűsége a legárnyalatosabb dimenziókat járja be, az elbeszélő költeménytől a gyermekmondókáig, a biblikus poémától a játékos bökversig, a történelmi tragédiától az abszurd komédiáig […] mert Lászlóffy Csaba nem szűkkeblű a nemzeti identitástudat, a magyar közösségi megmaradástudat, a modern európaiság, a historikus elmélyedés, a lélektani  és etikai fogékonyság, az elfogulatlan enciklopédikus kultúraeszmény, a társadalmi szabadság és igazságosság eszménye, a metafizikai nyitottság akármifajta értékrendjének megbecsülése terén."
 
Szepes Erika egy jóval személyesebb szöveggel köszöntötte a költőt és új könyvét, kettejük barátságának kezdetéről, kialakulásáról, formálódásáról beszélt, és arról, miként is került ő, nem is elsősorban mint irodalomtörténész, hanem mint olvasó, egyre közelebb Lászlóffy Csaba költészetéhez, írói életművéhez, amely nem egy szónokolni vágyás eredménye, hanem egy nagyon is gondolkodó ember sajátja. Korpa Tamás, a kötet szerkesztője végül egy nagyon rövid és tömör, szintén költői indíttatású szövegben foglalta össze, miként is látja a kettős könyv helyét és funkcióját az életműben, milyen komplex látásmód jellemzi a könyvet/könyveket, hogyan keveredik össze benne játékosság és komolyság, és miként hatnak egymásra a két különálló s ugyanakkor az egymásrautaltság és egy, kézzelfogható testen belüliség okán a szövegek.
 
A köszöntések és méltatások mellett Varga Tamás előadásában hallgathattak meg verseket Lászlóffy Csabától a jelenlévők, valamint fia, Lászlóffy Zsolt zongoraművész játszott Liszt-műveket és átiratokat, egy Bartók-darabot és önálló szerzeményeket.
21. toukokuuta 2013  |  könyvbemutató lászlóffy csaba