MMA–TIT együttműködés

Együttműködési megállapodást írt alá a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 2018. március 9-én az MMA székházában, a Pesti Vigadóban. A TIT részéről dr. Hámori József elnök és Piróth Eszter igazgató, az MMA részéről Vashegyi György elnök és dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár látta el kézjegyével a keretmegállapodást rögzítő dokumentumot.
„Az általános műveltségnek ugyanúgy része a művészet, mint a tudomány" – hangsúlyozta Hámori József, a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke a sajtónyilvános aláíráson. „Ezek nem egymás mellett léteznek, hanem együtt, elválaszthatatlanok egymástól." Vashegyi György pedig azt emelte ki, hogy elnöki programjának fontos eleme az ismeretterjesztés; azaz, hogy a művészek és a tudósok megértessék a közönséggel azt, amivel foglalkoznak, közérthetővé tegyék a művészetet és a tudományt.
Az eseményen a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnökségének és felügyelőbizottságának tagjai is részt vettek. A két szervezetet közös célkitűzéseik egyes területeken – például a művészeti ismeretterjesztés, művészeti és művészettel nevelés segítése – összekapcsolják, ezért a hosszú távú együttműködésben a két fél vállalja, hogy rendszeresen egyeztet és szorosan együttműködik e közös célok megvalósításában. A Magyar Művészeti Akadémia a TIT ismeretterjesztő folyóiratait támogatja és a TIT művészeti vonatkozású tevékenységének egyéb támogatásában lehetőségei figyelembe vétele mellett a jövőben közreműködik.

A TIT-ről
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat – még nem ezzel az elnevezéssel – 1841-ben jött létre a tudományos ismeretek népszerűsítésére, a magyar társadalom tudásszintjének emelésére. A TIT tudományos ismeretterjesztésre szerveződött tagegyesületek szövetsége, amely a jogelődök, az 1841-ben alapított Királyi Magyar Természettudományi Társulat, az 1901-ben alakult Társadalomtudományi Ismeretterjesztő Társulat etikailag hiteles hagyományait folytatva és megújítva, országosan hangolja össze és képviseli a tudományosan megalapozott elméleti és gyakorlati ismeretek, magatartás- és cselekvésminták közvetítését a társadalom minden rétege számára. Alapszabálya értelmében a TIT alapvető célja, hogy tagegyesületei segítségével változatos ismeretátadási formákkal és módszerekkel kielégítse a természet- és társadalomtudományok, valamint a mindennapi kultúrához tartozó ismeretek iránt érdeklődők igényeit; hatékonyan segítse a hazai tehetségnevelést, új tehetségfeltáró és tehetséggondozó formákat teremtsen; nyújtson segítséget a magyar nyelvi kultúra ápolásában és az idegen nyelvek minél szélesebb körű elsajátításában; kapcsolódjék be az egyre nagyobb jelentőségre szert tevő szakmai át- és továbbképzésbe; írásos és élőszavas formákkal tegye lehetővé a tudományok művelői és az iránta érdeklődök tájékozódását, elmélyült ismeretszerzést, és teremtsen részükre intézményes formákat az önművelésre, az értelmiségi szerep betöltésére, a közéletben való részvételre.
A TIT intézményei a TIT Budapesti Planetárium, az TIT Uránia Csillagvizsgáló és a TIT Nyelvvizsgaközpont.
A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat által kiadott színvonalas ismeretterjesztő lapok – az Élet és Tudomány, a Természet Világa és a Valóság – nélkülözhetetlenné váltak az utóbbi több mint fél évszázad iskolai oktatás kiegészítésében, a tudományos igényű, korszerű ismeretközvetítésben.