A Magyar Művészeti Akadémia Titkársága támogatásával végzett fesztiválkutatást az Örökség Kultúrpolitikai Intézet

13 évvel ezelőtt került sor legutóbb a magyarországi fesztiválok átfogó vizsgálatára. Az akkori kutatás hosszú időre referenciaponttá vált és segítette a döntéshozókat a minőségi szempontok érvényre juttatásában. Az Örökség Kultúrpolitikai Intézet ezért kutatást és átfogó felmérést végzett a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága felkérésére és finanszírozásával, a Magyar Fesztivál Szövetség szakmai támogatásával a 2016-os hazai fesztiválkínálatról, annak legfontosabb adatairól, mutatóiról és trendjeiről, valamint elemezte a támogatási és finanszírozási gyakorlatot.
A Magyar Művészeti Akadémia nemcsak köztestületi feladatai, de intézményei (Pesti Vigadó, Műcsarnok) révén is érdekelt a magyarországi fesztiválok feltérképezésében. A kutatást végző Örökség Kultúrpolitikai Intézet fő tevékenysége kultúrpolitikai, illetve kulturális tárgyú kutatások folytatása, elemzések készítése, kiadványok publikálása.
A fesztiválkutatás módszertanilag egyrészről a kormányzati, valamint minisztériumi háttérintézmények adatainak begyűjtésével vizsgálta az állami finanszírozást, az önkormányzatok fesztiváltámogatásai szokásait kérdőíves adatszolgáltatás útján elemezte, másrészről a fesztiválszervezőket fókuszcsoportos interjúk során kérdezték, valamint a Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Programban megadott adataik alapján vontak le elemzési következtetéseket.
Az Intézet a 2017-es szakmai programjában megvalósuló kutatás során a 2016-os fesztiváloknak juttatott támogatásokat vizsgálta, az állami finanszírozások vizsgálatával tett kísérletet a fesztiváloknak juttatott állami támogatások feltérképezésére a kormányzati támogatásoktól kezdve, a Nemzeti Kulturális Alap és a Magyar Művészeti Akadémia támogatásain át, az állami háttérintézmények és cégek által adott támogatásokig. A kutatás az állami és önkormányzati szereplők finanszírozási, támogatási adatai, jellemzői mellett magukat a fesztiválokat is elemezte. Sőt, a szaktanulmány összehasonlító kitekintéssel külföldi fesztiválkutatások – különösen fókuszálva a V4-ek országaira – eredményeit is ismerteti. A Fesztiválkutatás 2016 adatait, az adatokból levont következtetéseket egészen biztosan jól tudják majd hasznosítani az egyre nagyobb nemzetstratégiai és nemzetgazdasági szereppel is bíró, folyamatosan erősödő kulturális turizmus hazai aktorai.
A kutatás hamarosan teljes egészében elérhető lesz az oroksegintezet.hu oldalon, valamint kiadványként is publikálásra kerül.

A kutatást összegző sajtóanyag itt letölthető.