Régi napok rendje

Mezey Katalin novelláskötetének bemutatója

Legújabb novelláskötetét mutatta be Mezey Katalin Kossuth-díjas költő, író november 27-én. Az est háznagya Borbély László író volt, aki Kovács István Széchenyi-díjas költő, polonista történész társaságában beszélgetett Mezey Katalinnal. A Régi napok rendje című kötetből szemelvényeket olvasott fel Bálint Márta Kossuth-díjas színművész.
Két részből áll bemutatott novelláskönyv, lévén hogy a kötet első felében azok az írások olvashatók, melyeket a szerző még a nyolcvanas években írt, de akkor nem jelenhettek meg. Ezek inkább szatirikus, humorosabb hangvételű novellák. A könyv második része azonban frissen megírt novellákat sorol. Hangvételüket tekintve egy hajszálnyit elütnek a korábbi társaiktól, lévén hogy realisztikusabb művek, de a kettősség nem repeszti szét a könyvet, összeköti és szerves egésszé avatja a szerző utánozhatatlan stílusa.
A könyvbemutatón Jókai Anna szavait felidézve Borbély László olyan istenes költőnek nevezte Mezey Katalint, aki „emberes költészetet hozott létre". Kovács István szerint novelláskötetében a szerző „a történelemnek kiszolgáltatott embert" ábrázolta. Mezey Katalin válaszában elmondta: mindannyian ki vagyunk szolgáltatva a hatalmi hierarchiának. Kifejtette: „hierarchia nélkül nem működik a világ. Ez szükséges dolog. Akkor válik az élet korlátozójává, ha valaki visszaél a hatalmával". Hozzátette: novelláskötetében arról az érzésről írt, amikor az ember életét „beteríti a hatalmi rendszer". Kovács István erre felvetette, hogy Mezey írásaiban visszatérő elem az emberi kiszolgáltatottság ábrázolása. Válaszában Mezey Katalin az erkölcsi aggály szerepét és fontosságát hangsúlyozta.
Szó volt még az idén ötvenedik évét ünneplő a Kilencek költőcsoport első nagy volumenű szellemi alkotása: az Elérhetetlen föld című antológiáról. A Nagy László előszavával ellátott kötet kezdetben a kor kultúrpolitikájának „Tilt" besorolása alá esett, végül azonban kitartó munkával 1969-ben szabad utat kapott. A kilencek az egykori bölcsészhallgatók irodalom köré fonódó alkotócsoportja, amelynek tagjai a hatvanas évek második felében összefogtak és elhatározták, hogy egy versantológiában közösen juttatják szóhoz a nemzedéki öntudatot. A Kilencek tagjai: Mezey Katalin, Győri László, Kiss Benedek, Konczek József, Kovács István, Oláh János, Péntek Imre, Rózsa Endre, Utassy József.
November 27, 2019  |  kovács istván mezey katalin borbély lászló bálint márta