Üzenet

A Magyar Művészeti Akadémia képzőművész köztestületi tagjainak kiállítása

A Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagjai közül mintegy nyolcvan képzőművész alkotó munkája látható a Pesti Vigadó V. és VI. emeleti három termében 2022. augusztus 28-ig. A kiállítás címe és hívó szava: Üzenet, hiszen minden művészi alkotás mondanivalója üzenet, az általában láthatatlannak valamilyen láthatóval történő reprezentálása. Az MMA Képzőművészeti Tagozata által rendezett kiállítás – melyhez katalógus is készült – kurátorai Sárkány Győző grafikusművész, az MMA közgyűlési képviselője és dr. Nátyi Róbert művészettörténész, akik a folyamatosan bővülő MMA köztestületi tagság művészi útjainak ezernyi lehetőségét akarják megmutatni e sokszínű válogatással.
28 de mayo de 2022

Elhunyt Sipos László festőművész

Hetvenkilenc éves korában, augusztus 2-án elhunyt Sipos László, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett erdélyi festőművész, grafikus, a kolozsvári iskola képviselője, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Munkáival a modern művészet legjobb hagyományainak erdélyi leképezését képviselte, alkotásait erdélyi témák avantgárd feldolgozása jellemzi. E művek ábrázolás- és kifejezésmódjukban összeurópai sajátosságok ötvözetei, a kalotaszegi és csángó népművészet ihletésével. Sipos Lászlót a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. Temetése 2022. augusztus 8-án lesz a kolozsvári Házsongárdi temetőben.

5 de agosto de 2022

Meghívottak

11. Nemzetközi Groteszk Képző- és Iparművészeti Kiállítás

Tizenegyedik alkalommal rendezik meg a Kapos ART Képző- és Iparművészeti Egyesület szervezésében, a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával azt a tárlatot, amely már megnevezésében kihívó. Groteszk. A pályázat kapcsán létrejövő tárlat helyszínei ez alkalommal – először Budapesten – a Műcsarnok, az MMA intézménye és azt követően a kaposvári Vaszary Képtár.

5 de agosto de 2022

Leleplezték Erdély első egész alakos Kós Károly-szobrát

Egész alakos bronzszobrot állítottak Kolozsváron Kós Károly építésznek, grafikusnak, írónak és közösségszervezőnek az általa tervezett felsővárosi Kakasos templom előtt: Farkas Ádám, a nemzet művésze címmel kitüntetett szobrászművész, az MMA elnökségi tagja alkotását a trianoni gyásznap előestéjén, június 3-án leplezték le. Az erdélyi polihisztort a szobor ülő testhelyzetben ábrázolja: Kós Károly saját faragású karosszékében ül, egyik kezében az emblematikus kolozsvári templom alaprajzának tekercsét tartja, másik kezével felfele, a templomtoronyra mutat. Farkas Ádám alkotása egyszerre tisztelgés a transzilvanizmus atyjának emléke, illetve a Trianon utáni folyamatos építkezés örök érvényűségét hirdető Kós Károly-i felszólítás előtt.

7 de junio de 2022

Elhunyt Prutkay Péter képzőművész

Hosszan tartó betegség után, 75 éves korában elhunyt Prutkay Péter Munkácsy Mihály-díjas képzőművész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Autodidakta művészként lett a sokszorosított grafika egyik legkiválóbb mestere, jellegzetes dobozképeivel pedig a korra s a történelemre reflektáló olyan művész, aki egyben "politikus" alkat is, akinek társadalmi és morális érzékenysége az árral szembeni úszásnak a megélt tapasztalatából eredt. Prutkay Pétert a Magyar Művészeti Akadémia saját halottjának tekinti. | A gyászjelentés itt olvasható.

6 de junio de 2022

Ösztöndíjasok kiállításai

Május 8-ig látogatható a Pesti Vigadó 6. emeleti kiállítótermeiben Departure, valamint Stimulus címmel az a két művészeti „testvérkiállítás", ahol az MMA korábbi ösztöndíjasainak, képzőművészek és iparművészek alkotásai tekinthetők meg. A tárlatok hagyományt kívánnak teremteni azzal, hogy a Magyar Művészeti Akadémia – a hazai művészeti életbe egyre jobban beágyazodó – ösztöndíjprogramjának végzős mentoráltjainak nyújt lehetőséget, hogy számot adjanak hároméves művészeti tevékenységükről és a közvélemény előtt is felmutassák annak „gyümölcseit". A kiállítások vegyes és izgalmas képet mutatnak, ez egyben azt is jelenti, hogy az alkotások, festmények, installációk, szobrok, illetve design tárgyak között nézelődve minden látogató találhat olyan művet, amely megszólítja.

27 de abril de 2022
Último