Elhunyt Grendel Lajos író

2018. december 18-án életének 71. évében Pozsonyban elhunyt Grendel Lajos Kossuth-díjas író, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja. Az elhunytat a köztestület saját halottjának tekinti. Végső búcsúztatása 2018. december 27-én, csütörtökön 14.45-kor lesz a pozsonyi Krematóriumban (Hodonínska 44, Pozsony).

Grendel Lajos évtizedek óta a kortárs magyar próza állócsillaga, élő klasszikusa volt, folyamatosan gazdagodó és megújuló munkássága rendre újabb és újabb meglepetésekkel szolgált. Munkássága – ami számos regényt, novellát, elbeszélést, tanulmányt és esszét tartalmaz – immár irodalomtörténeti jelentőségű. A szlovák, német, francia, angol, olasz fordítások révén Európa-szerte különböző díjakkal elismert művészete a kortárs magyar irodalom értéke lett. Nem véletlenül szerepelt az író 2015-ben már az írásbeli érettségi tételek között is.
Grendel Lajos 1948. április 6-án született Léván. A lévai gimnáziumban érettségizett 1966-ban, majd a pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Karán szerzett angol–magyar szakos tanári oklevelet.
1973–1990 között a Madách Könyv- és Lapkiadó szerkesztőjeként, 1990-től 1994-ig az Irodalmi Szemle, majd a Kalligram főszerkesztőjeként, 1994-től 1997-ig a Kalligram Könyv- és Lapkiadó kiadóvezetőjeként tevékenykedett, emellett több szlovák napilapban és folyóiratban is rendszeresen publikált.
1990 és 1992 között a Csehszlovákiai Magyar Írók Társaságának volt az elnöke, 1997-től 2000-ig pedig a szlovák PEN-központnak. Ezzel párhuzamosan a Szlovákiai Írószervezetek Társulásának elnöke és a Csemadok alelnöke is volt. 2003 márciusában a Szlovák Helsinki Bizottság elnökévé választották.
1997-től a pozsonyi Comenius Egyetem BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Tanszékének adjunktusa volt, de oktatott a prágai Károly Egyetem Bölcsészettudományi Karához tartozó Szlavisztikai és közép-európai Intézetben is.
Ahonnan elindultam... Grendel Lajos portréja
Portréfilm Grendel Lajos József Attila-díjas és Kossuth-díjas íróról. (MMA, 2014)

 

Grendel Lajos korai novellái, kisregényei humorral és iróniával teltek. Regényei a szlovákiai magyarság mai életét, problémáit a messzi történelmi időkbe visszanyúló előzményekkel szembesítik. Valóságból, meséből, mítoszból és intellektuális elemzésből teremt eleven sodrású új prózát.
Első könyve egy elbeszéléskötet, amely 1979-ben jelent meg Hűtlenek címmel. További művei: Éleslövészet (1981), Galeri (1982), Áttételek (1985), Bőröndök tartalma (1987), Einstein harangjai (1992), Hazám, Abszurdisztán (1998), Tömegsír (1999), Nálunk, New Hontban (2001), Mátyás király New Hontban (2005), A modern magyar irodalom története (2010), Négy hét az élet (2011), Távol a szerelem (2012), Az utolsó reggelen (2013), Utazás a semmi felé (2014), Rossz idők járnak (2016), Bukott angyalok (2017). Életműsorozatát a Kalligram Könyvkiadó jelenteti meg 1998-tól.
Több rangos elismerést kapott irodalmi tevékenységéért: Kossuth-díj (1999), József Attila-díj (1990), Madách Imre-díj (1990, 1997), Ady Endre-díj (1997), Márai Sándor-díj (2007). 2003-ban irodalmi tevékenységéért megkapta az egyik legrangosabb szlovák állami kitüntetést, a Pribina-kereszt I. fokozatát.
Grendel Lajos 2012-től a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja volt. Az MMA Kiadó a Közelképek írókról című kismonográfia-sorozatában idén jelentette meg Elek Tibor kötetét.

Grendel Lajos: Gulyás Béni – Előadja: Blaskó Péter
Elhangzott az MMA Irodalmi Tagozatának Őszi Irodalmi Gáláján, 2015. november 9-én a Vigadóban. (MMA, 2015)
 
19 December 2018  |  grendel lajos halálhír határon túli irodalom