Megalakult a Magyar Művészeti Akadémia köztestület

A köztestületté válás kimondása után az akadémikusok testülete elfogadta a Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályát és megválasztotta a tisztségviselőket.

 

2011. november 5-én Budapesten a Magyarság Háza Corvin termében összegyűlt művészek, a magyar kultúra jeles képviselői alakuló közgyűlésük első perceiben kegyelettel emlékeztek a közelmúltban elhunyt Makovecz Imrére, aki csaknem húsz évvel ezelőtt Gyurkovics Tiborral, Páskándi Gézával és Zelnik Józseffel életre hívta azt az egyesületet, amelyben otthonra és baráti közösségre talált megannyi nemzeti elkötelezettségű, s elismerten rangos életművet létrehozó alkotóművész. A közgyűlés résztvevői fejet hajtottak a közelmúltban elhunyt Attalai Gábor , Hubay Miklós és Mészöly Dezső tagtársak, valamint Makovecz Imre örökös elnök, továbbá áldozatos munkatársa, dr. Kováts Flórián egyesületi főtitkár, s mindazok emléke előtt, akiknek távozása súlyos veszteség és hiány, ugyanakkor életművük a folytatás felelősségét nyújtja az itt maradottak számára.

Az alakuló közgyűlés levezető elnöke Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Dr. Maróth Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke volt.

A közgyűlést megtisztelte jelenlétével dr. Vízkelety Mariann, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára; Szőcs Géza, a NEFMI kulturális államtitkára; Dr. Jávor András, a NEFMI államtitkára; L. Simon László, az Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, Hammerstein Judit, a NEFMI  kulturális ügyekért felelős helyettes államtitkára;  Skultéty László, a NEFMI gazdasági ügyekért felelős helyettes államtitkára; Schmidt Ágota, a NEFMI miniszteri kabinetfőnöke; E. Csorba Csilla, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója; Szentmártoni János, a Magyar Írószövetség elnöke; valamint dr. Vígh Annamária főosztályvezető, dr. Pribelszki Szilvia, a NEFMI területileg illetékes főosztálya képviseletében.

Az elhangzott köszöntőkben a vendégek hangsúlyozták: a köztestület megalakítása a köztestületi tagok számára kötelesség, az egész magyar művésztársadalom és nemzeti közösségünk egészének lehetőség, amely lehetőséget a köztestületi működési forma biztosításával az egymásra épülő állami és törvényalkotói döntések tették lehetővé, ezt követően azonban a magyar kulturális közéletben, illetve a művészek autonóm közösségében kell tartalommal feltölteni.

A köztestületté válás kimondása után az akadémikusok testülete elfogadta a Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályát és megválasztotta a tisztségviselőket. Tekintettel arra, hogy az elnökség négy tagja közül csak ketten nyerték el a szükséges szavazati többséget, a fennmaradó két hely betöltésére a jövő év elején esedékes közgyűlésen kerülhet sor.

Tisztségviselők:

Elnök: Fekete György

Alelnök: Csáji Attila és Zelnik József

Elnökségi tag: Jankovics Marcell és Sára Sándor

Főtitkár: dr. Kucsera Tamás Gergely

Felügyelő testületi tag: Haris László, dr. Kazai Viktor, dr. Vízkelety Mariann, dr. Jávor András, Erdélyi Rudolf Zalán

Az MMA alapító elnöke, örökös tiszteleti elnöke: néhai Makovecz Imre

Az MMA alapító főtitkára, örökös tiszteleti főtitkára: néhai dr. Kováts Flórián

A törvényi rendelkezés értelmében az elnök és az elnökség tagjai megbízatása három évre, a főtitkár és a felügyelő testület tagjának mandátuma öt évre szól. 

A közgyűlés egyebek mellett döntött arról is, hogy a korábban egyesületi formában működő művészeti társaság néhai tagjait posztumusz tiszteleti tagként tartja nyilván.      

06 November 2011