Konferencia Kisgyőrben – „Az FNS reinkarnációja"

A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozata Bánszky Pál és Galánfi András javaslatára konferenciát szervezett a tagozat lehetőségeinek, feladatainak megvitatására, programjainak kidolgozására. 

A cím („Az FNS reinkarnációja") a hajdani Fiatalok Népművészeti Stúdiója törekvéseinek, szemléletének folytatására, a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti, Néprajzi Tagozatának felelősségére utal.

Bánszky Pál előadást tartott A megújuló faragó hagyomány címmel, melyben az elmúlt közel ötven év törekvéseit vázolta fel, az ezalatt megszületett tárgyakat mutatta be. A jelent Galánfi András tárlatvezetése képviselte: a nádudvari kézműves iskola kiállítását mutatta be. A hagyományos tanulási formák (apáról-fiúra, mesterről-inasra) megszűnése miatt új utakat kellett találni a népművészet, a magyar néphagyomány mesterségei számára, ennek a törekvésnek egyik jelentős képviselője ez az iskola.

A konferencia helyszínéül választott Kisgyőrben az élő faragóhagyomány minden utcán nyomot hagyott. A résztvevők a polgármester vezetésével körbejárták a családi kézműves és faragótáborok során készített faragott alkotásokat, amelyek meghatározói a falu életének és külső képének. A polgármester, Kékedi László egyben a táborok vezetője, sok alkotásnak a tervezője, a Népművészet Mestere.

Pénteken este Kisgyőr táncosai, énekesei tartottak előadást, énekelt továbbá Petrás Mária.

Szombaton délelőtt a konferencia a jövő feladatait vitatta meg. Első lépésként az új tagok jelölésének szempontjait tisztázták, majd a 2013-as év programjának néhány részletét beszélték meg, többek között a kézműves és művészeti iskolások számára szervezett tábor tervét.

A konferencia időpontja: 2013. április 5-6.

April 11, 2013