A kiválasztott webtartalom nem létezik.
 

Elnöki köszöntő a Magyar Művészeti Akadémia megújuló honlapjára

 

Tisztelt Látogatóink!
Kedves Érdeklődők!
Szeretett Barátaink!

Köszöntöm Önöket a Magyar Művészeti Akadémia megújult honlapján.

Néhány héttel ezelőtt volt a 21. évfordulója annak, hogy néhai örökös elnökünk Makovecz Imre vezetésével, 22 neves művész példamutató összefogásával, társadalmi szervezetként megalakult a Magyar Művészeti Akadémia (MMA). A kezdetektől a magyar kultúra és művészeti élet mértékadó közösségének otthont adó szervezet össznemzeti célokat megfogalmazva és egyetemes kulturális értékeket szolgálva működött.

Az eltelt két évtizedben folytatott áldozatos munkánkat a Hazánk Alaptörvényében történt nevesítést követően a 2011. évi CIX. törvény is elismerte, amelynek alapján, 2011. november 5-én, Budapesten megalakult az önkormányzás elvén nyugvó, jogi személyként működő, országos közfeladatokat ellátó, immár köztestületi formában működő MMA.

Sok néhai barátunk már nem lehet velünk, hogy mint korábban, úgy most is – az immár köztestületként létező szervezetben – munkálkodjanak, de az MMA-t más dimenzióból, az „Égi Akadémiáról" figyelő tagjainkat sem feledjük, rájuk is emlékezünk, nekik is hirdetjük, hogy közösségünk emberségüket, elveiket, művészeti-művészi értékeiket őrizve, rendületlenül teszi a dolgát.

A társadalmi szervezet biztosította keretek szűkös lehetőségei között is álltuk a sarat, időt, energiát nem kímélve törekedtünk közösen megfogalmazott céljaink elérésére. A köztestületi forma sokkal több lehetőséget biztosít, de több feladattal is jár, még a korábbinál is több munkát, s elkötelezettséget, sőt fegyelmet követel meg mindnyájunktól.

Mindezekért mérhetetlen tisztelettel adózom azon tagjainknak, akik kitartásukkal ma is támogatják munkánkat, ápolják a Makovecz-féle örökséget, aktív közreműködésükkel, valós munkájukkal működésünk jobbításán fáradoznak. Szükség is van erre. Történelmi időket élünk, a jövőt tekintve – rövid és hosszú távon egyaránt – komoly kihívásoknak kell megfelelnünk. Ma még csak az építkezés kezdetén vagyunk, s aki épített, már tudja: sem gyorsabban, sem lassabban nem lehet haladni, mint amit a dolgok rendje enged, emiatt a figyelmünk sem lankadhat, de türelmetlenek sem lehetünk. Tudjuk, hogy minden tettünkkel a nemzeti kultúrát és az egyetemes emberi értéket kell szolgálnunk, úgyis, mint egyén, mint művész, úgyis, mint közösség.

Működésünk első esztendeje az alakulás éve volt.

Bár művészként nem idegenkedünk a kísérletezéstől sem, de formalizált-strukturált közösségként a stabil működésnek nem csak a látszatát, hanem a mindennapos gyakorlatát is keressük. A belső munka célja, hogy minél szélesebb legyen azoknak a magyarországi országos és helyi művészeti intézményeknek, szervezeteknek a köre, amelyekkel érdemi kapcsolatot tartunk. Évtizedes szervezeti hagyományaink – valamint személyes meggyőződésünk okán is – nyitottak vagyunk a határon túli magyar kulturális és művészeti szervezetekkel, és a külföldi, hasonló rendeltetésű – nemzeti és nemzetközi – intézményekkel való együttműködésre.

Célunk a honlapon keresztül is információt nyújtani az MMA működéséről, tevékenységéről. Szeretnénk Önöknek bemutatni szervezetünket, tagozatainkat, megtisztelő figyelmükbe ajánlani folyamatosan aktualizált portálunkat, meggyőzni Önöket arról, hogy érdemes odafigyelni ránk, csatlakozni programjainkhoz.

De honlapunknak mindez mégiscsak a másodlagos célja, hiszen az elsődleges cél az, hogy érdemi tájékoztatást adjon a hazai művészeti életről, a jelentősebb nemzetközi kulturális eseményekről.

Látogatását, érdeklődését megköszönve, tisztelettel és barátsággal üdvözli:

 

Fekete György

Naptár