Fotó: Nyirkos Zsófia

Ajánlott énekek

Mezey Katalin könyvbemutatója

Mezey Katalin
Kossuth- és József Attila díjas prózaíró, költő, műfordító legújabb könyvét, az „Ajánlott énekek" című kötetet mutatták be a Kecske utcai Makovecz-szalonban február 17-én. 
Jókai Annna író, a Nemzet Művésze méltatta Mezey Katalin munkásságát és beszélt kettejük barátságáról. A háznagyi teendőket Juhász Judit látta el, Dóka Andrea színművész pedig a kötetből olvasott fel néhány verset.
Az „Ajánlott énekek" című finoman elegáns kiállású legújabb Mezey-kötet bő fél évszázad irodalmi termését, a költő 1960 és 2015 között született verseit tartalmazza. Jókai Anna laudációjában kettejük kapcsolatáról kijelentette, hogy „a barátságnál többről, szövetségről van szó. Fontosnak tartom, hogy felhívhatom, ha fáj valami és azt elmondhatom neki. Mi mindig támogattuk egymást. Az általa vezetett Széphalom Könyvműhely Kiadó engem, én pedig a kiadót. Hűséges vagyok hozzá".
Jókai Anna szerint „Mezey Katalin nem csak versben, de prózában is kiemelkedő műveket alkot. Amellett pedig hogy remek költő, odafigyel a másik emberre. Olyan költészetet teremtett, ami hiánycikk ebben a világban. Ma az a forradalmár, aki szét akarja robbantani a meglévő világot és nem az, aki az örök értékrendet meri képviselni. Mezey Katalin ez utóbbit képviseli. Istenes költő, aki emberes költészetet hozott létre" – mondta Jókai Anna.
A könyvbemutatót vezető Borbély László kérdésére, mely szerint a családi, kiadói és irodalomszervezői tevékenység mellett mikor jut ideje írni, alkotni, Mezey Katalin azt válaszolta: „az alkotó ember azért ír, fest, vagy éppen szobrászkodik, mert nem hagyja békén az a valami, ami valahonnan nagyon mélyről kikívánkozik. Fiatalabb íróknak gyakorta mondom, hogy illesszék be a napjukba azt a fix időt, amikor írnak. De én ezt nem tudom betartani. Legtöbbször éjszaka dolgozom. Ha pedig nappal eszembe jut valami, akkor azt fel szoktam írni egy cetlire". Borbély László erre felolvasott egy mondatot, amit annak idején Weöres Sándor írt Mezey Katalinról. Eszerint „a napi élményeket úgy tudja versbe varázsolni, hogy felsóhajtunk: ilyen a valóság, ez a valódiság és keresetlen őszinteség!" Mezey Katalin elmondta: fiatal korában ismerte meg az akkor már országos hírnévvel rendelkező Weöres Sándort, aki „mindig hálás olvasóként kérte a verseimet. Haláláig szoros barátság kötött össze bennünket".
Borbély László arra is rákérdezett, hogyan lett a Széphalom Könyvműhely Kiadó a Várkonyi-hagyaték gondozója? Mezey Katalin Várkonyi Nándort a magyar irodalom kimagasló csillagának, szellemi óriásnak nevezte. Hagyatékát, amely hétezer oldal kéziratból áll, a rendszerváltás után a gyermekei bocsájtották a Széphalom Könyvműhely Kiadó rendelkezésére. „Eddig 14 könyvet jelentettünk meg, de még nem fejeztük be. Bízom benne, hogy lesz olyan jövő, amely kiábrándulva a jelenlegi öndicsőítő emberképből, értékelni fogja azokat a gondolatokat, amiket Várkonyi elénk tárt" – mondta Mezey Katalin.

Fotó: Nyirkos Zsófia / MMA
1 Μάρτιος 2016  |  mezey katalin akadémiai szalon