Kiss Anna

Kiss Anna 75

Kiss Anna költőnő 75. születésnapja alkalmából rendezik meg Gyolcs című jubileumi verseskötetének könyvbemutatóját. Az ünnepeltet Ács Margit író, kritikus köszönti. 
A beszélgetést Ambrus Lajos író-szerkesztő vezeti.
Közreműködik Tóth Zsuzsanna előadóművész és Zsirmik István dorombjátékos.
Időpont: 2014. január 27., hétfő 17.00 óra.
Helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum (1053 Budapest, Károlyi u. 16.)

Kiss Annát 1967-ben az Alföld mutatta be, majd a Nagy László bevezetőjével 1974-es Költők egymás közt című antológiában jelentek meg versei. A kortárs magyar irodalomban nem hasonlítható, különleges költészet a Kiss Annáé. Forrása a folklór, a mese, az archaikus népdal, a ballada, a régi magyar költői nyelv. A paraszti hiedelmek, babonák és kísértethistóriák nyomán népesíti be képzeletbeli alakokkal költészetét. Kifejezésmódjára a vásári komédiák és népies históriák hatottak, gyakran párbeszédes formában vagy dramatikus szerkezetben fejezi ki a lírai mondanivalót. Motívumrendszerének egyik alapvető tulajdonsága, hogy rengeteg személyt léptet föl költői világában. Figurái nem mindig azonosíthatók (noha elég sok történelmi, bibliai és más nevet is találhatunk köztük), inkább a külön világot teremtő, játékban felbolydult gyermekközösségek módjára teremtett allegóriák, mint konkrét személyek (függetlenül attól, hogy az élet valóságából vagy a költői képzeletből származnak-e) – voltaképpen egy belső állapot kivetülései. 
22 Ιανουάριος 2014  |  kiss anna