Kányádi Sándor / Fotó: Lugosi Lugo László - MMA

Kányádi angolul

Átfogó és kitűnő válogatás jelent meg angol nyelven Kányádi Sándor verseiből az Irodalmi Jelen jóvoltából. A fordító Paul Sohar a teljes Kányádi-életműből válogatott, amikor a költeményeket kötetbe szerkesztette.
Paul Sohar (Sohár Pál) még diák volt, amikor 1956-ban az Amerikai Egyesült Államokba került menekültként. Itt szerzett filozófiai diplomát, majd egy laborban talált munkát, s emellett írni kezdett – talán nyelvgyakorlásként is – a befogadó ország nyelvén. Munkái lassanként bekerültek 200 kiadványba és 8 kötetfordításba. Ezek között kiemelkedik a „Maradok – I Remain", tíz erdélyi magyar költő kétnyelvű antológiája (Pro-Print, 1997), és a „Dancing Embers", Kányádi Sándor válogatott versei (Twisted Spoon Press, 2002). A fordítás alkalmat ad Sohárnak arra, hogy különböző stílusokkal kísérletezzen, főleg a kötött forma modern használatával, ami ritkaság az amerikai költészetben. Újabban két saját verseskötetet is publikált, ám munkájának központjában a műfordítás maradt. Fordítói tevékenységén belül is kiemelt szerepet szánt Kányádi költészetének, amikor amerikai irodalmi magazinok szerkesztői a legjobb kortárs magyar költők verseit kérték tőle. (Kányádi mellett még főként Faludy György-verseket fordított.)
  Jelen kötet messze kibővíti a 2002-ben megjelent Dancing Embers (Táncoló parázs) válogatását – egyrészt az akkor kimaradt, másrészt az azóta lefordított költeményekkel, mint például a meghatározóan fontos Sörény és Koponya (Mane and Skull) soraival.
  Hogy Sohar sikeres átültetéseinek nyelvezetéről képet kapjunk, álljon itt egy összehasonlítás, Kányádi egyik ismert költeményének két angol nyelvű fordításával (párhuzam, hogy a másik fordító Peter Zollman szintén 56-os menekült, ám ő Angliában él – az egymás mellé állítás tehát ezért is lehet érdekes):


Valaki jár a fák hegyén


valaki jár a fák hegyén
ki gyújtja s oltja csillagod
csak az nem fél kit a remény
már végképp magára hagyott
én félek még reménykedem
ez a megtartó irgalom
a gondviselő félelem
kísért eddigi utamon
valaki jár a fák hegyén
vajon amikor zuhanok
meggyújt-e akkor még az én
tüzemnél egy új csillagot
vagy engem is egyetlenegy
sötétlő maggá összenyom
s nem villantja föl lelkemet
egy megszülető csillagon
valaki jár a fák hegyén
mondják úr minden porszemen
mondják hogy maga a remény
mondják maga a félelem

1994

Somebody Walks Atop The Trees

SOMEONE ROAMS ABOVE THE TREES

somebody walks atop the trees
who lights your star and makes it fade
those do not fear their destinies
whom hope has finally betrayed

my fears my hopes don't disappear
this is the grace that helps me stay
this caring providential fear
has held my hand along the way

somebody walks atop the trees
when I must tumble one fine night
will he then kindle one of his
new stars with my departing light

or will he crush me to a grain
a dark abandoned piece of grit
and never light my soul again
when infant stars are newly lit

somebody walks atop the trees
he cares for every crumb it's said
it's said he is the hope we breathe
it's said he is the fear we dread

(Zollman Péter fordítása)
Someone roams above the trees
turning on and off your star.
Fear haunts all who live unless
dispossed of hope they are.

Filled with fear and hope I am.
This is my sustaining grace;
fear that leads me by the hand
all along life's twisting race.

Someone roams above the trees.
I wonder when I start my fall
will he light another star
with tehe sparkles of my call,

or decide to grind me down
to a single dingy corn
and my soul he will not flash
on a new star to be born?

Someone roams above the trees
who may know every gain of sand,
may be nothing more than hope,
may hold but fear in his hand.
                                                 1996
(Paul Sohar fordítása)

 
  Egy másik példa a kötetből – ízelítőnek – Kányádi egyik üzenet értékű, velősen rövid verse játékos, szürrealisztikus képi megfogalmazásának átültetése:
 

Majd


nyelv nélküli
nagy harang
lesz a csönd
s valaki lassan
leborít vele

1974
 

IN PREVIEW

this silence will prove
to be
a deaf and heavy
tongueless bell
that someone will

slowly lower over us
                           1977

  Akárhogy is, Kányádi Sándor a kortárs magyar költészet egyik jelentős, népszerű alkotója. Verseit, mégha angolul is szólalnak meg, érdemes olvasni/hallgatni magyar anyanyelvűként is. Mert idézhetjük az ismert Kányádi által leírt mondatot:
„A vers az, amit mondani kell." / "A poem is something you have to tell."

(Sándor Kányádi: In Contemporary Tense. Compiled and translated by Paul Sohar. Irodalmi Jelen Könyvek, 2013.)
4 Ιούνιος 2013  |  kányádi sándor