Jégtörő írók. Tamási Áron- és Sütő András-emlékkonferencia

Szerkesztette: Ablonczy László

Az MMA Művészetelméleti Tagozatának emlékülése – 2016. szeptember 20.

A Magyar Művészeti Akadémia konferenciafüzetei
MMA, 2017
ISBN 978-615-5464-69-0
ISSN 2063-7942

Tamási Áron és Sütő András életműve stílusok és műfajok változatosságában oly mélységek és magasságok tartományában nyílik meg előttünk, hogy mindenkori emberi és nemzeti létünk kérdéseit felderíteni az irodalom, a színház, a művészet meg-megújuló hivatása. Lélek-erősítő, hogy nemzedékek és szempontok színes voltában szerény igyekezettel tanúsítva: Tamási Áron és Sütő András változatlan időszerűséggel harsonáz az éberségre.
Ablonczy László, Bertha Csilla, Bertha Zoltán, Cs. Nagy Ibolya, Falusi Márton, Havas Gyöngyvér, Jánosi Zoltán, Járfás Ágnes, Kubik Anna, Márkus Béla, Medgyesy S. Norbert, Nagy Gábor, Papp Endre, Solymosi Tari Emőke, Szakolczay Lajos előadásai.

A kiadvány letölthető