A Magyar Művészeti Akadémia képviselői, Ács Margit író és Ágh István költő elhelyezi az MMA koszorúját (Fotó: Pósa Homoly Erzsó / Felvidék.ma)

Felavatták Mács József író szobrát

A Felvidék krónikása, aki regényeiben tovább él

Két irodalmárról, Mács József bátki születésű íróról, az MMA néhai tagjáról és Tóth Elemér, hanvai illetőségű költőről emlékeztek meg 2019. május 8-án a szlovákiai Dél-Gömörben, Hanván. Gömör első kulturális kávézójának udvarán avatóünnepségen leleplezték mellszobraikat, bemutatták a két irodalmár életútját, méltatták műveiket. Az eseményen részt vettek a Magyar Művészeti Akadémia képviselői is, az Irodalmi Tagozat részéről Ács Margit író és Ágh István költő méltatta Mács József életútját.
A szoboravató ünnepségen több százan gyűltek össze a történelmi Gömör különböző részeiből, megjelentek a politikai, társadalmi, egyházi és kulturális szervezetek képviselői, valamint a felvidéki irodalmi élet jeles meghatározó szereplői is. A résztvevők és a meghívott vendégek között megtalálhattuk Erdélyi Géza református püspököt, Csáky Pál EP-képviselőt, Czimbalmosné Molnár Évát, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidéki Főosztályának főosztályvezetőjét, Molnár Imre szociológust, Esterházy-kutatót, és jelen voltak Dél-Gömör ismert személyiségei polgármesterei is.
Kulturális élményekkel H. Bartók Beáta énekművész, László Éva orgonaművész, a hanvai Tompa Mihály Énekkar, Balázs István miskolci előadóművész, Koncz Károly György Radnóti-díjas versmondó, Páko Mária és tanítványai, valamint Gyenes Ferencz Veronika magánénekes gazdagították a programot.
 
A megemlékezés ünnepi istentisztelettel kezdődött a hamvai református templomban Nagy Ákos Róbert esperes igehirdetésével. Mács József életútját és műveit a nemzet művésze, Ágh István, az MMA tagja értékelte, Tóth Elemérét Mihályi Molnár László költő-publicista.

Ágh István beszéde itt olvasható "

A két irodalmár mellszobrát Gömör első kulturális kávézójának udvarán leplezték le. B. Kovács István helytörténész és Hencz Péter, Bátka polgármestere méltató beszéde után a résztvevők megkoszorúzták a mellszobrokat, Štefan Pelikán szobrászművész alkotásait.

Ahonnan elindultam... Mács József portréja