Közgyűlést tart a Magyar Művészeti Akadémia

2020. szeptember 7-én tartja székházában éves közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia. A közgyűlésen több más napirendi pont mellett a 2020. évi köztestületi díjak átadása és az MMA tisztségviselőinek a megválasztása is szerepel.
MEGHÍVÓ
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2020. SZEPTEMBER 7-I KÖZGYŰLÉSÉRE
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlését a napirend megjelölésével az elnök hívja össze.
Az elnökség 49/2020. (08. 07.) számú határozatára figyelemmel javaslom, hogy a 2020. évi közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
 1. A napirend elfogadása
 2. Művészeti program (Jankovics Marcell Trianon című kiállításáról készült rövidfilm)
 3. 2020. évi köztestületi díjak átadása
 4. 2019. évi elnöki és testületi* beszámolók:
 1. az elnök beszámolója 2019. évi munkájáról
 2. az elnökség beszámolója 2019. évi munkájáról
 1. 2019. évi főtitkári beszámoló
 2. 2020. január 1. – 2020. július 31. közötti időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
 1. tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról
 2. tájékoztató a tagozatok munkájáról
 3. tájékoztató a bizottságok munkájáról
 4. tájékoztató a felügyelő testület munkájáról
 1. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2019. évi munkájáról szóló, Kormány számára készített tájékoztatójáról
 2. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2018–2019. évi munkájáról szóló, az Országgyűlés számára készített beszámolójáról
 3. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókról
 4. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2020. évi költségvetéséről
 5. A Magyar Művészeti Akadémia tisztségviselőinek megválasztása
 1. tiszteletbeli elnöki cím adományozása
 2. tisztségviselőválasztás (elnök, alelnökök, elnökség)
 3. a felügyelő testület közgyűlés által delegált új tagjának megválasztása (feltételesen, a b) pont eredményétől függően)
 1. A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosításának koncepciójáról szóló 11/2019. (05. 29.) számú közgyűlési határozat 2. számú kiegészítéséről
 2. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályának módosításáról
 3. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága alapító okiratának módosításáról
 4. Előterjesztés a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ alapító okiratának módosításáról
 5. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja cím adományozásáról
 6. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémián „postumus honoris causa" cím adományozásáról
 7. Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia 2021. évi művészeti, szakmai programtervének előkészítéséről
 8. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Etikai Bizottsága megújításáról
 9. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Professzori Felterjesztések Bizottsága megújításáról (az újonnan megválasztott elnök személye befolyásolja a döntést)
 10. Egyebek
 
A közgyűlés időpontja: 2020. szeptember 7. (hétfő), 9.30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 9.45 órára ismételten összehívásra kerül.
 
Budapest, 2020. augusztus 7.

Vashegyi György s.k.


* A tagozatok és a bizottságok 2019. évi munkájáról szóló beszámolókat lásd a javasolt 7. napirendi pont – a köztestület 2019. évi munkájáról szóló, a Kormány számára készített tájékoztató – keretében.
29. august 2020  |  közgyűlés