Közgyűlést tart a Magyar Művészeti Akadémia

A Magyar Művészeti Akadémia – törvényi kötelezettségének megfelelően – 2019. május 29-én tartja ez évi első rendes közgyűlését, amelyen többek között a közgyűlés elé terjeszti határozati javaslatát az MMA köztestületi állandó díjainak 2019. évi adományozásáról is. A további napirendi pontok a meghívóban olvashatók.

MEGHÍVÓ
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2019. MÁJUS 29-I KÖZGYŰLÉSÉRE


 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlését a napirend megjelölésével az elnök hívja össze.
Az elnökség 28/2019. (04. 15.) számú határozatára figyelemmel javaslom, hogy a 2019. évi első közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
1. A napirend elfogadása
2. Művészeti program (Lőkösházi Mária énekművész, a köztestület ösztöndíjasának előadása)
3. 2019. évi köztestületi díjak átadása
4. 2018. évi elnöki és testületi beszámolók:
a) az elnök beszámolója 2018. évi munkájáról
b) az elnökség beszámolója 2018. évi munkájáról
5. 2018. évi főtitkári beszámoló
6. 2018. novemberi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
a) tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
b) tájékoztató a tagozatok munkájáról
c) tájékoztató a bizottságok munkájáról
7. A 2018. májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozóan tájékoztató a felügyelő testület munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
8. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2018. évi munkájáról szóló, Kormány számára készített tájékoztatójáról
9. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókról
10. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2019. évi elemi költségvetéséről
11. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályának módosításáról
12. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény 2019. évi módosításának koncepciójáról
13. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia díjszabályzata módosításának elveiről
14. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága alapító okiratának módosításáról
15. Előterjesztés a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ alapító okiratának módosításáról
16. Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia 2020. évi művészeti, szakmai programtervének előkészítéséről
17. A Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete akadémikus tagjainak megválasztása
18. Egyebek
A közgyűlés időpontja: 2019. május 29., 09:30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.
 
Budapest, 2019. május 13.
 
Vashegyi György s.k.
14. maj 2019  |  közgyűlés vashegyi györgy