Közgyűlést tart a Magyar Művészeti Akadémia

MEGHÍVÓ
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2018. NOVEMBER 22-I KÖZGYŰLÉSÉRE


A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlését a napirend megjelölésével az elnök hívja össze.
Az elnökség 51/2018. (10. 25.) számú határozatára figyelemmel javaslom, hogy a 2018. évi második közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
1. A napirend elfogadása
2. Művészeti program (Agócs Gergely népzenész, népzenekutató játszik furulyán)
3. 2018. évi tagozati díjak átadása
4. A 2018. májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
a) tájékoztató az elnök munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
b) tájékoztató az elnökség munkájáról
c) tájékoztató a tagozatok munkájáról a 2018. évi tevékenység áttekintésével
d) tájékoztató a bizottságok munkájáról a 2018. évi tevékenység áttekintésével
5. Előterjesztés postumus honoris causa cím adományozásáról
6. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagja cím adományozására irányuló elnökségi ajánlásról
7. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2016–2017. évi munkájáról, valamint a magyar művészeti élet általános helyzetéről szóló, Országgyűlés számára készített beszámolójáról
8. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályának módosításáról
9. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága alapító okiratának módosításáról
10. Előterjesztés a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ alapító okiratának módosításáról
11. Előterjesztés a Műcsarnok energetikai és belsőépítészeti felújításáról
12. Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia 2019. évi művészeti, szakmai programtervéről
13. Egyebek
A közgyűlés időpontja: 2018. november 22., 09:30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.

Budapest, 2018. november 6.

Vashegyi György s.k.
10. november 2018  |  közgyűlés