Meghívó a Magyar Művészeti Akadémia 2017. október 10-i közgyűlésére

A Magyar Művészeti Akadémia 2017. október 10-én (kedden) 9.30-tól tartja következő, évi rendes második, tisztújító közgyűlését székházában, a Pesti Vigadóban. A közgyűlésen kerül sor az MMA 2017. évi tagozati díjainak átadására is.
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, amelyet az elnök hív össze.
Az elnökség álláspontjára is figyelemmel javaslom, hogy a 2017. évi második rendes közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
1.     A napirend elfogadása
2.     Művészeti program
3.     2017. évi tagozati díjak átadása
4.     A 2017. májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
          a)    tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
          b)   tájékoztató a tagozatok munkájáról
          c)    tájékoztató a bizottságok munkájáról
5.     Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia elnökének a köztestület 2016. évi munkájáról szóló, Kormány számára készített tájékoztatójáról
6.     Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályának módosításáról
7.     A Magyar Művészeti Akadémia elnökének megválasztása
8.     A Magyar Művészeti Akadémia alelnökeinek megválasztása
9.     A Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagjainak megválasztása
10.  Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia 2018. évi művészeti, szakmai programtervéről
11.  Tájékoztató gazdasági társaság alapításáról
12.  Előterjesztés tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról
13.  Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Professzori Felterjesztések Bizottságának megújításáról
14.  Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia Etikai Bizottságának megújításáról
15.  Egyebek
A közgyűlés időpontja: 2017. október 10., 09:30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.

Budapest, 2017. szeptember 20.

Prof. emeritus Fekete György s.k.
20. september 2017  |  közgyűlés