MEGHÍVÓ A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2017. MÁJUS 25-I KÖZGYŰLÉSÉRE

A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, amelyet az elnök hív össze.
Az elnökség a Magyar Művészeti Akadémia 2017. évi első rendes közgyűlésének napirendjére a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény14.§-a, továbbá a köztestület Alapszabályának 20. § b), c), f), g), p), q) pontjai, 32. § (3) bekezdése, 36. § (4) bekezdése, 49. § (4) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel javasolom, hogy a 2017. évi elsőrendes közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:

1.          A napirend elfogadása
2.          Arany János: Buda halála (a Színházművészeti Tagozat ösztöndíjasa, Gál Tamás színművész előadásában)
3.          2016. évi köztestületi díjak átadása
4.          2016. évi elnöki és testületi beszámolók:
                a)    az elnök beszámolója 2016. évi munkájáról
                b)    az elnökség beszámolója 2016. évi munkájáról
                c)    beszámoló a tagozatok 2016. évi munkájáról
                d)    beszámoló a bizottságok 2016. évi munkájáról
5.          2016. évi főtitkári beszámoló
6.          2016. decemberi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
                a)    tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
                b)    tájékoztató a tagozatok munkájáról
                c)    tájékoztató a bizottságok munkájáról
7.           Tájékoztató a felügyelő testület tevékenységéről a 2016. májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozóan (szóban; külön   munkaanyag a tárgyban nem készül)
8.             a) Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókról
                b) Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2016. évi közhasznúsági beszámolójáról
9.            Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia 2017. évi elemi költségvetéséről
10.          Előterjesztés költségvetési szerv alapításáról
11.          Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény módosításáról
12.          Előterjesztés köztestületi és tagozati díjak adományozása módosításáról
13.          Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia 2019. évre vonatkozó programtervezési irányelveiről és a tervezésre irányadó határidőkről
14.          A Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjainak megválasztása
15.          A Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjainak megválasztása
16.          Egyebek

 
A közgyűlés időpontja: 2017. május 25. (csütörtök), 09:30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.
 
Budapest, 2017. május 3.

 

Prof. emeritus Fekete György s.k.
15. maj 2017  |  közgyűlés