Művészetelméleti tanulmányok az MMA ösztöndíjasaitól

Az MMA Ösztöndíjas Tanulmányok könyvsorozat most megjelent 4. kötetét mutatta be az MMA Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete a Vigadóban, Farkas Szilárd a Nihilizmustól a krizeológiáig című tanulmányát. A Válságfilozófiai koncepciók a XX. századi magyar filozófiában alcímet viselő kutatás a 2015-ben indult ösztöndíjas monográfiák következő publikált darabja.
A szerző kutatási területe a válságfilozófia, amely a XX. század elején kiemelt témája volt az európai gondolkodásnak. Jelen tanulmány a magyar kríziskánon megalkotásához számos szerző és mű bemutatásával járul hozzá, valamint igyekszik megteremteni a további kutatás feltételeit.

Ezt megelőzően Cseke Ákos Igaz szó, igaz élet című kötete összefoglaló munka a kései Foucault kutatásairól , és Szilveszter László Szilárd Félúton Ég és Föld között. Indentitásalakzatok a második világháború utáni erdélyi lírában című kutatása jelent meg a Magyar Művészeti Akadémia és a L'Harmattan Kiadó közös kiadásában.
A következő könyvbemutató 2016. október 13-án lesz a Magyar Művészeti Akadémia székházában, ekkor Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében című tanulmányát mutatja be az MMA-MMKI.
5. oktober 2016  |  mma ösztöndíjas tanulmányok