A Magyar Művészeti Akadémia 2016. május 24-ei közgyűlése

meghívó
 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA tv.) 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, melyet az MMA elnöke hív össze.
Az MMA tv. 14.§-a, továbbá az MMA Alapszabályának 20. §-a, 44. § (14) bekezdése, 48. § (2) bekezdés n) pontja és 49. § (4) bekezdése rendelkezéseire figyelemmel javasolom, hogy a 2016. évi első rendes közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
1.    A napirend elfogadása
Balázs János zongorajátéka
2.    Előterjesztés az MMA köztestületi díjainak adományozásáról
3.    2015. évi elnöki és testületi beszámolók:
  • a)       az elnök beszámolója 2015. évi munkájáról
  • b)      az elnökség beszámolója 2015. évi munkájáról
  • c)       beszámoló a tagozatok 2015. évi munkájáról
  • d)      beszámoló a bizottságok 2015. évi munkájáról
4.    2015. évi főtitkári beszámoló
5.    2016. január 1. óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
  • a)      tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
  • b)      tájékoztató a tagozatok munkájáról
  • c)      tájékoztató a bizottságok munkájáról

6.    Az MMA 2015. novemberi közgyűlése óta eltelt időszakra vonatkozóan tájékoztató a felügyelő testület munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
7.       a) Előterjesztés az MMA 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolókról
          b) Előterjesztés az MMA 2015. évi közhasznúsági beszámolójáról
8.     Előterjesztés az MMA 2016. évi elemi költségvetéséről
9.     Előterjesztés tagozati díj elnevezéséről és oktatási, képzési, tudományos területen adományozható elismerő oklevélről
10.   Tájékoztató az MMA 2017. évi művészeti, szakmai programtervének előkészítéséről
11.    Az MMA főtitkárának megválasztása (külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
12.    Egyebek

A közgyűlés helyszíne a Pesti Vigadó Díszterme, a kezdési időpont 2016. május 24-e (kedd), 09:30 óra.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.

Budapest, 2016. május 3.
 
Prof. emeritus Fekete György s.k.

12. maj 2016  |  közgyűlés