Könyv a karacsáj-balkár népzenéről

2015 decemberében jelent meg Sipos János – Ufuk Tavkul, Karachay-Balkar Folksongs kötete a l'Harmattan Kiadó és az MTA BTK Zenetudományi Intézete közös kiadványként (a kötet magyar nyelven A régi magyar népzene nyomábanA kaukázusi karacsájok népzenéje címen látott napvilágot 2012-ben ugyanott).
A magyar őstörténet nyelvi és zenei szempontból sajátos kettősséget mutat: a magyar nyelv a finnugor nyelvcsaládba tartozik, míg a magyar népzene számos honfoglalás előtti rétege törökségi kapcsolatokat mutat. Ez az ellentmondás korán felkeltette népzenekutatóink figyelmét, és komoly összehasonlító munka indult meg. A magyar népzenekutatás legnemesebb hagyományainak megfelelően az elméleti vizsgálatok mellett terepmunkákkal hitelesített kutatások is folytak. Ezek közül a legfontosabbak Bartók Béla 1936-os anatóliai gyűjtése, Vikár László és Bereczki Gábor 1957–1978-as Volga–Káma–Bjelaja-vidéki kutatása és ide sorolhatók Sipos János 1987-től máig végzett törökségi gyűjtései is.
           A cél kezdetben a magyar népzene keleti kapcsolatainak feltárása volt, majd a munka fokozatosan a soknemzetiségű Volga–Káma–Bjelaja terület areális vizsgálatává, Sipos munkáival pedig a hatalmas területen élő török nyelvű népesség népzenéjének összehasonlító vizsgálatává szélesedett. Emellett azonban a magyar őstörténeti vonatkozások vizsgálata sem szakadt meg.
           A Karachay-Balkar Folksongs kötet ennek a kutatássorozatnak egy állomását mutatja be, és a Kaukázusban élő karacsáj-balkár nép zenéjével és annak magyar kapcsolataival ismerteti meg az olvasót. E török nép jelentőségét számunkra növeli, hogy ősei abban a Kazár Birodalomban éltek, ahol a magyarok ősei is hosszú időt töltöttek el.
           A kötetben olvashatunk a magyarok tudósok korábbi kaukázusi kutatásokról, a karacsáj nép kialakulásáról, zenéjének magyar vonatkozásairól, és szerepel egy kottagyűjtemény is számos dalszöveggel és azok angol illetve magyar nyelvű fordításával együtt. A könyvnek az interneten rövidesen megjelenő elektronikus formájában pedig majd tanulmányozhatjuk a legjellemzőbb karacsáj népdalformákat bőséges videó felvételekkel, kottákkal és hangzóanyaggal.
           A kiadvány nem csak az összehasonlító népzenekutatók és etnomuzikológusok számára hasznos, hanem történészek, turkológusok, nyelvészek és a széles nagyközönség is örömmel forgathatja.

Sipos János – Ufuk Tavkul, Karachay-Balkar Folksongs, Budapest: l'Harmattan – MTA BTK Zenetudományi Intézet, 2015
(Magyar nyelvű kiadás: Sipos János – Ufuk Tavkul, A régi magyar népzene nyomábanA kaukázusi karacsájok népzenéje, Budapest: l'Harmattan – MTA BTK Zenetudományi Intézete, 2012)
22. december 2015  |  könyv sipos jános