A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése

2015. május 28.

A 2011. évi CIX. törvény 15. § szerint a Magyar Művészeti Akadémia évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, melyet az MMA elnöke hív össze. A köztestület 2015. május 28-án megtartotta ezévi első rendes közgyűlését, amelynek főbb napirendi pontjai között szerepelt az MMA köztestületi díjainak átadása, illetve a levelező és a rendes tagok megválasztása, valamint a tiszteletbeli tag címek adományozása.
A köztestületi díjakat Eredics Gábor népzenész, az MMA Népművészeti Tagozatának levelező tagja és a Vujicsics Együttes zenés előadása után adták át.

MMA Életműdíj

Életműdíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon jeles művésze, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlenül és a személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra. A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját 2015-ben Kallós Zoltán Kossuth-díjas néprajztudós, a Nemzet Művésze kapta a szellemi és tárgyi népművészet nemzettudatot megtartó kutatásáért, az erdélyi és moldvai kisebbségi sorban élő magyarság lelki összetartozását erősítő közéleti munkásságáért.
(A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját 2014-ben dr. Nemeskürty István Széchenyi-díjas és Kossuth-nagydíjas írónak, irodalom- és filmtörténésznek, egyetemi tanárnak, a Magyar Művészeti Akadémia tiszteletbeli tagjának, 2013-ban Dávid Katalin Széchenyi-díjas művészettörténésznek ítélte a köztestület.)

Bővebben...

MMA Nagydíj

Nagydíjban részesíthető a magyar szellemi élet azon személyisége, aki a korábbi két évben létrehozott kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát. A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját 2015-ben Tornai József Kossuth-díjas költő, műfordító, esszéista, a Nemzet Művésze kapta az egyetemes és egyéni létértelmezés terén kifejtett humanista meggyőződésű költői és esszéírói munkásságáért, valamint a magyar és világirodalomi hagyományok egyesítésében kifejtett öt évtizedes pályafutása elismeréseként.
(A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját 2014-ben Erdélyi Zsuzsanna Kossuth-díjas néprajzkutatónak, a Nemzet Művészének, 2013-ban Csoóri Sándor Kossuth-nagydíjas esszéíró, költőnek, a Nemzet Művészének ítélte a köztestület.)

Bővebben...

MMA Művészeti Írói Díj

Művészeti Írói Díjban részesíthető az a művészeti író, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit. Az MMA Művészeti Írói Díját 2015-ben Kernács Gabriella művészettörténész kapta a kortárs magyar képzőművészetet és művelődéstörténetet a Magyar Televízióban évtizedekig bemutató műsorok szerkesztésért, művészettörténészi munkássága elismeréséért.
(A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díját 2014-ben Szakolczay Lajos József Attila-díjas irodalomtörténész, művészetkritikus kapta.)

Bővebben...

MMA Aranyérem

Aranyérem díjban részesíthető az a személy vagy szervezet, aki munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez. A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét 2015-ben Nagy Elek üzletember kapta kivételes vállalatvezetői eredményei mellett az elmúlt évtizedekben folytatott mecénási tevékenységéért, a magyar kulturális és történelmi értékek megőrzésének támogatásáért.
(A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét 2014-ben Széles Gábor Neumann János-díjas okleveles villamosmérnök, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége tiszteletbeli elnöke kapta.)
 
Bővebben...

MMA Kováts Flórián Emlékérem

Kováts Flórián Emlékérem díjban részesíthető az a személy, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat. Az MMA Kováts Flórián Emlékérmét 2015-ben Juhász Judit Kazinczy- és Pethő Sándor-díjas rádiós újságíró kapta a Magyar Művészeti Akadémia Egyesület köztestületté válásában részt vállalt elhivatott érdemeiért, az Akadémiai Szalon felemelő összejöveteleinek fáradhatatlan szervezéséért.
(A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián-emlékérmét 2014-ben dr. Kucsera Tamás Gergely filozófus, címzetes egyetemi docens, az MMA főtitkára kapta.)

Bővebben...

A díjak közül az Életműdíj, a Nagydíj és Művészeti Írói Díj pénzbeli elismeréssel is jár: 6, 4, illetve 2 millió forinttal.

A díjak átadását követően professor emeritus Fekete György elnök, dr. Kucsera Tamás Gergely főtitkár, illetve az MMA különböző testületei vezetőinek a legutóbbi közgyűlés óta eltelt időszak eseményeiről szóló beszámolóját hallgatta meg a közgyűlés, valamint megtárgyalta a köztestület 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló jelentést és az MMA 2014. évi közhasznúsági jelentését. Az MMA 2015. évi költségvetésének elfogadását követően került sor az Akadémia Alapszabályának módosítására. Ezután a közgyűlés határozatot hozott arról, hogy az MMA Népművészeti Díját átnevezzék „Erdélyi Zsuzsanna-díj – A Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti-díja"-ára.
A közgyűlés új rendes és levelező tagok felvételéről is szavazott. A tagozatok javaslata alapján az MMA közgyűlése az alábbi levelező tagokat választotta rendes taggá: Szűcs Endre (Építőművészeti Tagozat), Szurcsik József (Képzőművészeti Tagozat), Szarvas József (Színházművészeti Tagozat), Ferdinandy György (Irodalmi Tagozat), Sára Ernő (Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat).
A tagozatok javaslata alapján az MMA közgyűlése az alábbiakat választotta levelező taggá: Vesmás Péter (Építőművészeti Tagozat), Ternovszky Béla (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Horváth Péter (Film- és Fotóművészeti Tagozat), Csernyus Lőrinc (Művészetelméleti Tagozat), Márkus Béla (Művészetelméleti Tagozat), Lajta Gábor (Képzőművészeti Tagozat), Andrásfalvy Bertalan (Népművészeti Tagozat), Jánosi András (Népművészeti Tagozat), Baráth Ferenc (Iparművészeti- és Tervezőművészeti Tagozat), Marton László (Színházművészeti Tagozat), Hőna Gusztáv (Zeneművészeti Tagozat).
A továbbiakban a közgyűlés az elnökség ajánlására tiszteletbeli taggá választotta Anthony Gall építészt, Mőcsényi Mihály tájépítész professzort, Pollák Róbert múzeumigazgatót és Tímár Sándor koreográfust.
28. maj 2015  |  közgyűlés díjak