Mács József

Kettős születésnap a Kecske utcában

Kettős születésnapot tartottak a Kecske utcai Makovecz-szalonban: Szőnyi Erzsébet zeneszerzőt a 92., Mács József író-szerkesztőt pedig a 85. születésnapja alkalmából köszöntötték április 27-én. Az alkalomból levetítették a Tóth Péter Pál által rendezett, „Kodály katonája" című portréfilmet, amely Szőnyi Erzsébet életútját dolgozta fel. A háznagyi teendőket ezúttal Juhász Judit látta el.
Mács József író-szerkesztő a Felvidék szülötte.  Az elemi iskolákat Bátkán, szülőfalujában, a gimnázium első három osztályát pedig a rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnáziumban végezte. Mivel a második világégés után Csehszlovákiában bezárták az összes, magyar tannyelvű iskolát, tanulmányait ezért Magyarországon folytatta: előbb Sárospatakon, aztán Miskolcon. Ezt követően a pozsonyi Pedagógiai Főiskola akkor még létező magyar tagozatán szerezte történelem-társadalomtudomány szakos diplomáját, majd rögvest az Új Szó szerkesztője lett. Életét ettől kezdve az írott betű szolgálatába állította, s a csehszlovákiai magyar parasztvilág egyik jeles ábrázolójává vált. A Hét című lap szerkesztését 1960-ban vette át, s innen ment 1991-ben nyugdíjba, mégpedig a főszerkesztő-helyettesi beosztásból.
Juhász Judit laudációjában hangsúlyozta, hogy Mács József írásaiból kicseng a magyarságért érzett szerető, féltő aggodalom, de a trianoni tragédia után, az elszakított országrészekben maradók iránt érzett sorsközösség vállalása is. Mács Józsefnek ezt az írói attitűdjét Juhász Judit azért nevezte példamutatónak, mert „aki a múlt vékony fonalát elmetszi, az sosem jut el a jövőbe".
Szőnyi Erzsébetet az általa megzenésített „Öröklét" című Weöres Sándor-vers hangjaival köszöntötték, majd levetítették Tóth Péter Pál által rendezett, Kodály katonája című portréfilmet, amelyben Szőnyi Erzsébet vall életéről. A moziból kiderül, hogy zeneszerető, polgári, középosztálybéli családba született, s már korán kitűnt zenei tehetsége. Szülei támogatták ez irányú tanulmányait. Diplomáját a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskolán 1942 és 1947 között szerezte. Olyan, azóta legendássá vált tanárai voltak, mint például Bárdos Lajos, Vásárhelyi Zoltán, Kodály Zoltán, Weiner Leó és Ferencsik János. Mint a filmben Szőnyi Erzsébet elmondta: Kodály Zoltán segítségével tudott kijutni Párizsba, hogy a francia fővárosban 1947 és 1948 között elvégezhesse a Conservatoire-t. Hazatérte után a Zeneakadémián vállalt állást, ahol 1960-tól tanszékvezető egyetemi tanári megbízatást kapott.
Szőnyi Erzsébet Kodály Zoltán zenepedagógiai módszerének világszerte ismert és elismert népszerűsítője. E kapcsán a filmben elmondta: „a módszer fontos lépés volt a zenepedagógiában. A gyermekek életkori sajátosságainak megfelelő éneklésen alapul. Olyan, értékes zenei anyagot kell tanítani, ami később kibontakoztatja a tanulóban lévő értékeket. A Kodály által megfogalmazott célokat most is magaménak vallom. Amíg élek, Kodály katonája leszek".
 
6. červen 2016  |  szőnyi erzsébet mács józsef