Egy kései reneszánsz ember

Márkus Lászlóról

Amit az egyik oldalon alkotóként, azt a másikon, mások által létrehozott művek hűséges követőjeként, interpretátoraként, oktatójaként és kritikusaként jegyezte. Márkus Lászlót kivételes tehetsége, vagy éppen csak a különböző, egymással mégiscsak összefüggő területeken szerzett ismeretei arra predesztinálták, hogy egyszerre vagy egymást követve, egymást váltva legyen író és színházi rendező, díszlet- és jelmeztervező, filmek direktora, s mindezek kritikusa, olykor meg az Apolló Kabaré, vagy éppen az Operaház színigazgatója, a Színművészeti Akadémia óraadó tanára. Pedig előbb orvosi tanulmányokat folytatott, aztán meg jogot hallgatott, vagy éppen kisebb-nagyobb lapokban kulturális eseményekről adott hírt.
Tevékenységének ideje mozgalmas és izgalmas, a magyar színházi és művészeti élet kimagasló teljesítményeket hozó idejére esett: a századelőre, a két világháború közötti időszakra, így nem csoda, hogy az arra alkalmas személyt sokrétű feladat érhette utol.
E sokfelé ágazó tehetséget feltárni művei és működése tükrében, konkrét és elméleti, művészeti teljesítményeit felvonultatni, esztétikai nézeteit rendszerbe foglalni – eleve nem lehetett egyszerű feladat. Nem szólva arról, hogy mindezt egységbe, egy képbe-kötetbe kellett szabni, amely lehetőség szerint hitelesen idézi meg Márkus László alakját és szerepét a kor művészeti életében.
Monográfiájának szerzője, Galántai Csaba színháztörténész figyelmes követője az életútnak, jelentősebb állomásainak. Jó arányokban rendezi a kutatott anyagot: a fontosabb csomópontokban hosszabban elidőz, forrásokra hivatkozik, Márkus levélváltásait és tanulmányait, egyéb publikációit idézi és elemzi, s mikor értékel, ezek alapján igazolja állításait. A szerző éleslátását mutatja, hogy nem veszik el a szürke életúttényekben – noha Márkus esetében önmagukban már ezek is érdekfeszítő mozzanatok –, sokkal inkább arra törekszik, arra tesz kísérletet, hogy ezek folyományaként összegezze a sokpólusú Márkus tevékenységének jelentőségét a korban, nézeteit színházról és színészetről, színházetikáról, filmről és képzőművészetről, vagy éppen az akkoriban és mindmáig újra felmerülő kérdésről, modernség és hagyomány viszonyáról. Ez utóbbi tekintetben, de egyéb vonatkozásokban és talán nem is meglepő módon: Márkus vélekedése ma is helytállónak tetszik. „Modernségben és modernséggel megtartani, és tovább építeni a hagyományokat" – idézi a szerző Márkus alkalmi szavait a Haladó konzervativizmus erős fegyvere a jó színház című 1936-ban, a Budapesti Hírlapban megjelent írásából.
Galántai érdekes, ugyanakkor a legnehezebben megválaszolható kérdésre megfejtésére is vállalkozik. Arra keres választ kötete egyik alfejezetében, hogy „Ki látta őt?", mármint hitelesen, az impozáns, „szőkés-ezüstös oroszlánfej" külsőben megjelenőt a belső ember szerint. A monográfiákban ritka az ilyesfajta kérdésfelvetés, pedig a legfontosabbikak egyike, mivel tulajdonképpen minden monográfia e kérdés megválaszolására születik: a leghitelesebb kép felmutatásának igényével. Talán azért ritka, mert egzakt felelet erre nemigen remélhető, mivel sokféle szem sokfélét láthat, s szemlélhet ma is, ha ezen kötet alapján képet formál Márkus Lászlóról, netán írásait is forgatja. Mindamellett a hiteles képalkotásnak e kötet jó példakísérlete. Hiszen a szerző egy gondolkodásmódba is bevezeti olvasóját, amely éppen arra mutat rá, hogy milyen esztétikai és alkotói, kritikusi problémákkal foglalkozott, küszködött Márkus, milyen kérdésekre keresett válaszlehetőségeket tevékenysége során.
A kötet jubileumi alkalomból jelent meg az MMA Kiadónál, hiszen Márkus László 1948-ban, 70 éve hunyt el. De azért is – mint ezt monográfusa jelzi –, hogy egy nem csupán testi valójában, de még inkább szellemében nagy formátumú embert megidézzen, körülötte a feledést kissé felfüggessze. Személye kivételes példája annak, aki nehéz helyzetekben is, akár kompromisszumok árán: a művészet ügyét tudta szolgálni több területen, európai humanistaként. Sokoldalú tehetséggel áldotta meg a sors, amellyel élt, s nem visszaélt, hiszen a művészet számos ágazatában beváltotta a hozzá fűződő reményt. Így lehetett „a művészi létezés igazi mestere".
Balázs Sándor

Galántai Csaba: Márkus László
A művészi létezés mestere
MMA Kiadó, 2018
Ára: 3400 Ft

A könyv többek közt kapható az Írók Boltjában, a Fókusz Könyváruházban vagy megrendelhető a www.mmakiado.hu weboldalon!