Az elnökség tagjai: Csender Levente író, Dobozi Eszter író, költő, Erős Kinga kritikus, szerkesztő, Szentmártoni János költő, író, a szövetség elnöke, Mezey Katalin író, költő, Vasy Géza irodalomtörténész, kritikus és Fekete Vince költő ▪ MTI Fotó: Mohay Balázs

Szentmártoni János maradt az Írószövetség elnöke

Harmadszorra is Szentmártoni Jánost választotta meg elnökévé a Magyar Írószövetség 56 főből álló választmánya a szervezet tisztújító közgyűlésén. A József Attila-díjas költő, az MMA levelező tagja végül egyedüli jelöltként indult az elnöki posztért. Ugyancsak újraválasztották a korábbi ciklusban tevékenykedő hatfős elnökséget: Csender Levente írót, Dobozi Eszter költőt, Erős Kinga irodalomkritikust, Fekete Vince költőt, Mezey Katalin írót, költőt, valamint Vasy Géza irodalomtörténészt, a Magyar Írószövetség korábbi elnökét.
Szentmártoni János 2010 óta vezeti a Magyar Írószövetséget. Az újraválasztott elnök hangsúlyozta, hogy az elkövetkező időszakban a legfontosabb feladat a Magyar Írószövetség jövőképének, szerepének a megfogalmazása lesz.
Szentmártoni János alapvető feladatának a nemzetközi kultúrdiplomácia erősítését tekinti, valamint nyilvános könyvtár, íróiskola működtetését, aktív közreműködést a közművelődés szervezésében és alakításában; konferenciák, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, kiállításmegnyitók, születésnapi köszöntések, emlékülések, versszínházi előadások, koncertek szervezését. Az elnök az Írószövetség feladatairól beszélve kiemelte, hogy mivel az utóbbi 20 évben gyökeresen megváltozott az irodalom, az irodalmi közélet és az írók helyzete, és csökkent az érdeklődés a szépirodalmi művek iránt, az Írószövetség a maga eszközeivel igyekszik eljutni az olvasókhoz. És hogy mik is ezek irodalmi eszközök, amikkel a 21. századi olvasókat igyekeznek elérni? Reformok, amelyekkel megpróbálnak a kor kihívásaira releváns válaszokat keresni és adni. Például elhelyezték a szervezetet a digitális térben, hogy reprezentálják létét és működését. Portálját megújították, évek óta használják a Facebook csatornáit is a közönségszervezéshez, valamint készül az Instagram-oldaluk. A székház nyilvános a szélesebb közönség előtt is. Fontosnak tartja a hídépítést a generációk között. Az írószövetség kapcsolatban áll a Magyar Művészeti Akadémiával, a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívummal és a Lakitelek Népfőiskolával, amelyekkel több programot is közösen bonyolít, valamint a Kárpát-medencei Tehetséggondozó Íróakadémiájával. A szervezetnek a Magyar Művészeti Akadémia létrehozása miatt is megváltozott kulturális térben az érdekképviseleti munkára, 1956 szellemiségének megőrzésére, valamint az irodalom presztízsének emelésére kell helyeznie a hangsúlyt. A múlt kapcsolatait megtartva a 2019-ig ívelő új ciklusban új programelemeket is tervez az újonnan megválasztott elnök, amiről elmondta: „Három stratégiai pontja van a tervemnek: méltóképpen végigvezényelni az 1956-os programokat, és részt venni az Arany János-emlékévben. Székházunk ügyét továbblendíteni, hogy ne csak ingyen bérlői legyünk műemlék és történelmi épületünknek, hanem tulajdonosai. Megfogalmazni a szervezet új szerepét, feladatát és jövőképét ebben a radikálisan megváltozott kulturális térben. És megnyitni végre a régóta zárva tartott irodalmi kávéházát, ahová az ifjúságot szeretném becsábítani programjainkkal, hogy jobban odaszokjanak a fiatalok is, segítve az utánpótlás kinevelésében, a jövő alakításában."

A közgyűlésen az elnökség az Írószövetség örökös tagjává választotta kimagasló életművéért Király Lászlót, Kodolányi Gyulát, Tamás Menyhértet és Tóbiás Áront. Posztumusz örökös tagságban részesítették Bella István költőt, Lázár Ervin írót, Páskándi Géza írót, valamint Oláh János írót, költőt és szerkesztőt.
Az eseményen megemlékeztek az Írószövetség elmúlt három évben elhunyt tagjairól, köztük Göncz Árpádról, Hankiss Elemérről, Gereben Ágnesről, Oláh Jánosról, Juhász Ferencről és Csoóri Sándorról is.
Felolvasták Szakonyi Károly, az Írószövetség örökös tagja, valamint Tie Ning, a Kínai Írószövetség elnökének levelét is, akik mindketten kiálltak üzenetükben az Írószövetség jelenlegi vezetése mellett.