Írók a forradalomban – 1956 – A Magyar Írószövetség kültéri kiállítása

Az '56-os forradalom és szabadságharc történetét nem lehet hitelesen és mértéktartóan bemutatni, elemezni a Magyar Írók Szövetségének korabeli tevékenysége nélkül – hangsúlyozta Lezsák Sándor költő, a Magyar Írószövetség elnöke október 5-én a székház előtt, ahol megnyitotta a magyar írók 1956-os forradalomban betöltött szerepe előtt tisztelgő kültéri kiállítást.
Kiemelte, hogy a hetvenes években társaival egyfajta "történelmi puzzle" részeként rakosgatták össze csöndes beszélgetésekből, szamizdat kiadványokból, relikviákból vagy kézről kézre adott írásokból az 1956-ban történteket.
A kiállítás a magyar írótársadalom azon írói és költői előtt tiszteleg, akik aktív szerepet vállaltak az 1956-os forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. Bátor helytállásukért, a forradalomban való részvételükért börtönbüntetésben, meghurcoltatásban, szilenciumban, zaklatásban volt részük. Volt, aki életével fizetett a magyar szabadságért.

A Magyar Írók Szövetsége – a mai Magyar Írószövetség – 1956-ban vált az írók társadalmi felelősségét kifejező intézménnyé a totalitárius hatalommal szemben. A reformok, majd később a forradalom és a demokrácia eszméit következetesen vállalva szerzett tekintélyt a társadalom minden rétegében. Ha ténylegesen nem az írók robbantották is ki és vívták meg a szabadságharcot, szavaik, alkotásaik termékenyítően hatottak a diákságra, az értelmiségre, a munkásságra. Az utcákon és barikádokon harcoló nép heroikus küzdelme pedig csodálattal töltötte el az írókat, akik a forradalom sárba tiprása után igyekeztek fékezni a megtorlást.

A kiállításon mások mellette Páskándi Géza író, költő az MMA posztumusz tiszteletbeli tagja, és Buda Ferenc költő, műfordító, az MMA rendes tagja példáját is megidézik képekben és szavakban, útmutatóul a következő nemzedékeknek.

A Magyar Írószövetség székházának Bajza utcai és Városligeti fasori frontján látható kerítéskiállításon a következő alkotók tűnnek fel: Déry Tibor, Tamási Áron, Veres Péter, Háy Gyula, Németh László, Illyés Gyula, Zelk Zoltán, Fekete Gyula, Lakatos István, Tóbiás Áron, Gérecz Attila, Páskándi Géza, Buda Ferenc.
7. říjen 2016  |  páskándi géza buda ferenc szentmártoni jános