Arany János 200
„Más csak levelenként kapja a borostyánt…"
Kincsek, kultusz, hatástörténet
2017. április 28. – november 25.
kedd–szombat 10–19
(Budavári Palota F épület)

Arany-kiállítás az OSZK-ban

Páratlan kincseket, köztük a Toldi-trilógia kézirategyüttesét, valamint az életmű sokrétű hatástörténetét is bemutató Arany János-kiállítás nyílt „Más csak levelenként kapja a borostyánt…" címmel az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK), a budai Várban. Az Arany-emlékév központi tárlata rengeteg eredeti dokumentumot vonultat fel, a Toldin kívül híres versek kéziratait, első kiadásokat, a költő levelezését és Petőfi Sándor rajzait is, amelyeket Arany Jánosról és a nagyszalontai Csonka-toronyról készített.
A kiállítás központi eleme a Toldi-trilógia kézirata, amelyet a költő leszármazottai adományoztak 1899-ben az OSZK-nak. A Toldi kézirata, a Toldi estéjének két teljes kéziratváltozata és a Toldi szerelme tisztázott példánya eredetiben látható a kiállításon.

A költő életútját időrendben és tematikusan mutatják be, külön megidézik Arany és Petőfi barátságát, az 1848–49-es szabadságharc sorsfordító szerepét, a nagykőrösi és pesti korszakot. Olyan képzőművészeti alkotásokat is láthatunk, amelyeket Arany János-mű ihletett, köztük Barabás Miklós, Székely Bertalan, Buday György és Stróbl Alajos munkáit is.

Arany János nem csupán tehetséges alkotó, hanem legfőképpen tisztességes ember volt. A tárlaton látható kéziratokból és dokumentumokból kiolvasható egy bölcs és jó, egyszerre öntudatos és szerény ember alázata a teremtés és a teremtő munka iránt – mondta a megnyitón Áder János köztársasági elnök, aki utalt arra, hogy az OSZK tárlata nem csupán Arany-relikviá­kat és az Arany-kultusz kialakulásának mozzanatait mutatja be, hanem kortárs magyar alkotók ez alkalomra szánt vallomásait is. Ugyanis az intézmény arra kért száz kortárs költőt, hogy kéziratos formában küldjék el verses reflexióikat a kiállítás számára. A tárlat zárása után ezeket az intézmény kézirattárában helyezik el, és a szövegek egy részét ősszel az Örkény Színházban is bemutatják. Tüske László, az OSZK főigazgatója hangsúlyozta, hogy Arany János életműve nem egy távolról csodálandó robusztus, muzeális műemlék, hanem egy máig elevenen ható, termékenyítő erejű szövegkorpusz.

A tárlat kurátorai Borbély Mónika és Rózsafalvi Zsuzsanna irodalomtörténészek voltak. A kiállítást 2017. november 25-ig lehet megtekinteni a könyvtár ereklyeterében és a Manuscriptoriumban.

2. květen 2017  |  arany jános-emlékév