Arany János ünnep Nagyszalontán

A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata az Arany János-emlékévhez kapcsolódóan 2017. október 11. és 13. között kihelyezett tagozati ülést tartott Mezey Katalin vezetésével Nagyszalontán, a költő szülővárosában. Október 12-én konferenciát és irodalmi estet is rendeztek, ahol a költő szellemében írt versek hangzottak el a szerzők és színművészek előadásában.
A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozata 2017. október 11. és 13. között Arany János szülővárosába, Nagyszalontára látogatott, hogy a magyar nemzet költőjének 200. születésnapján együtt ünnepeljen Nagyszalonta, de egész Bihar-megye irodalmat kedvelő közönségével.
A helyi Slavia hotel előadótermében október 12-én konferencián emlékeztek Arany Jánosra. Mezey Katalin tagozatvezető bemutatta a résztvevőket: Ács Margitot, Ágh Istvánt, Füzesi Magdát, Kiss Annát, Orosz Istvánt, Pósa Zoltánt, Tamás Menyhértet és Vári Fábián Lászlót, majd a közönség soraiban köszöntötte Dánielisz Endrét, a legismertebb szalontai Arany-kutatót és helytörténészt.
A konferencián öt előadás hangzott el. Határ Győző „Halandó létünk cukrozott epéje…", A Bolond Istók és a Nagyidai cigányok alcímet kapott esszéjét Gy. Szabó András előadóművész olvasta föl. Pósa Zoltán író, költő a Nemzeti mítoszteremtő művek az eposztól az animációig címmel értekezett az Arany János-i „hún-rege", a Buda halála és Jankovics Marcell Fehérlófia című, Arany László elbeszélő költeménye alapján készült animációs film összefüggéséről. Mezey Katalin prózaíró, költő, Arany János korszerűsége címmel arról az európai szellemi mozgalomról szól, amely a népi hagyománynak (az „északi mitológiáknak") írásbeli műveltségbe való átemelését indította el, valamint Arany zenei képzettségéről és daloskönyvéről. Szörényi László: A Toldi „dilógia" (A Toldi és a Toldi estéje változatainak tanulságai) című tanulmányából olvasott fel részleteket az előadóművész. Ágh István „A lantot, a lantot szorítsd kebeledre…" címmel Arany Jánosnak a kortárs költészetre és elsősorban saját költői fejlődésére gyakorolt hatásáról beszélt.
A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagjai a nagyszalontai Zilahy Lajos Művelődési Házban este 6 órától az akadémikusok Arany János ihlette műveivel irodalmi est keretében idézték fel a nemzet költőjének szellemiségét. Az ünnepi est a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeinek versösszeállításával kezdődött, majd Ágh István: Vagyonos atyánk, Tamás Menyhért: Aranynapom és Aranyspirál, Orosz István: Arany János variációk, Mezey Katalin: Arany János és Honvágy Arany János után, valamint Tornai József: Ante-Dante és Kányádi Sándor Látogatás Arany Jánosnál című műve hangzott el. Ezt követte a nagyszalontai Református Egyházközség fiataljainak éneke Mikló István Boldizsár református lelkész vezetésével. Az irodalmi est második részében Nagy Gáspár: Arany János ősze, Füzesi Magda: Dagerrotipia, Vári Fábián László: Szellembeszéd Arany János modorában, Kiss Anna: Arany, Ágh István: Arany János hangján és Király László: Öreges című alkotása hangzott el. Az ünnepi estet Gali Teréz nagyszalontai énekművész az Arany János emlékévre írt dala zárta.

Az Arany János-emlékévbe kapcsolódóan a Magyar Művészeti Akadémia számos programot szervez és több eseményt is támogat, gazdagítva az otthoni és külhoni magyarság kulturális életét, segítve Arany János költői munkásságának megismertetését, megkedveltetését.
A Magyar Művészeti Akadémia „…de legszebb virág a haza szent szerelme!" címmel Arany János dalestet szervez székházába, a Pesti Vigadóba 2017. november 12-ére, amelyen fiatal operaénekesek szólaltatják meg a költő dalszerzeményeit. December 14-én pedig a Szigligeti Színház Nagyvárad társulata az Arany János verseiből készített előadását mutatja be a Pesti Vigadóban.
Arany emlékhelyek Nagyszalontán
Nagyszalontán, ahol Áder János köztársasági elnök megnyitotta az Arany-emlékévet, a Csonkatoronyban berendezett múzeumban látható Arany János ma fellelhető legteljesebb személyes tárgyi gyűjteménye, megmaradt könyvtárának legnagyobb része, kéziratai. Emellett a városban látogatható az Arany porta, az a ház, mely a költő születésének telkén áll.
Az első nap délutánján a delegáció ellátogatott a Dévai Szent Ferenc Alapítvány nagyszalontai gyermekotthonába, a látogatás után pedig a nagyszalontai temetőben megkoszorúzták Arany János leányának, Arany Juliskának sírját.
Az akadémikusok a záró napon Dánielisz Endre tanár úr, irodalom- és helytörténész vezetésével tekintették meg Arany János, Sinka István és Zilahy Lajos szülőházát, a Református templomot és a Csonkatornyot.