„Műveivel együtt kér bebocsátást az örökkévalóságba"

Eltemették Jókai Annát

Pályatársai és tisztelői jelenlétében búcsúztatták Jókai Anna Kossuth-nagydíjas írót, a Nemzet Művészét, az MMA néhai tagját június 26-án a fővárosi Magyar Szentek Templomában. A gyászszertartáson részt vett Áder János köztársasági elnök, Orbán Viktor miniszterelnök és Kövér László, az Országgyűlés elnöke is.
Jókai Anna időtálló életművet hagyott hátra, amellyel a magyar irodalomtörténet része lett – emelte ki beszédében Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Tarlós István főpolgármester.
Balog Zoltán elmondása szerint Jókai Anna akár politikus is lehetett volna, nőként is válhatott volna belőle államférfi. Az a féltés, az az aktuális jelenlét ugyanis, amellyel a közélet, a világpolitika minden rezdülését követte, homo politicusszá tette Jókai Annát – fogalmazott.
Tarlós István hangsúlyozta: Jókai Anna mély emberi érzéseket felszínre hozó alkotásai sok irodalmi élményre vágyó embernek jelentettek emlékezetes élményt. Az író teljes életművet hagyott hátra, munkásságát maga is lezártnak tekintette. Halálával mintha a saját életművébe lépett volna át.
Jókai Anna halála a nemzet nagy vesztesége – mondta Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke. Hozzáfűzte: Jókai Anna makacs tényeket mondott fontos részletekkel, amelyeket nagy életszemlélettel összegzett. Most műveivel együtt kér bebocsátást az örökkévalóságba.
Mezey Katalin, az MMA Irodalmi Tagozatának vezetője pedig úgy fogalmazott: Jókai Anna fordulatos, sokszor nagyon keserves és nehéz életútjának egyik legfontosabb gondolata, hogy nem másokban és a külső körülményekben kell keresni a hibát, rosszat, a torzultságot, a bűnt, hanem saját magunkban.
Hangsúlyozta, hogy Jókai Anna nemrég megjelent utolsó, Átvilágítás címet viselő memoárregényében „nem a megszépítő messzeség opálos szemüvegén át nézi a maga, a családja és környezete történetét", nem tagadva el az elkövetett bűnöket és hibákat.
Jókai Anna profetikus író, hűséges, igaz barát, hitvalló keresztény és tudatos magyar ember volt – búcsúzott az alkotótól Pajor András, a Keresztény Kulturális Akadémia (KKA) elnöke. Pajor András emlékeztetett arra, hogy Jókai Anna a Keresztény Kulturális Akadémiában is aktív tevékenységet folytatott. A KKA megalapításának célja az volt, hogy a legszegényebb emberekhez is eljusson a keresztény kultúra, másrészt hogy baráti közösséget nyújtson az azonos eszmeiség mellett elkötelezett írók, tudósok, újságírók számára – idézte fel.
V. Majzik Mária képzőművész elmondta, a Jókai Anna urnája elé kerülő, általa mintázott domborművön a galamb a Szentlelket szimbolizálja, a nap pedig azért tűnik fel az alkotáson, mert az égitest a világosságot, a békességet hozza el úgy, ahogy ezt Jókai Anna gondolatai, írásai, beszédei teszik.
Az urna szenteltvízzel való meghintése előtt tartott szentbeszédében Ternyák Csaba egri érsek úgy fogalmazott: Jókai Anna evangéliumi bátorságra tanító okos mondatai sok ember életében villantották fel a félelmet elűző, halálon túlmutató reményt. Hálaadó és könyörgő imát mondott Gáncs Péter, a Magyarországi Evangélikus Egyház elnök-püspöke és Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke.
Az író hamvait rejtő urnát a búcsúztató szertartás után a család kísérte végső útjára.
27. červen 2017  |  fekete györgy jókai anna mezey katalin gyászszertartás