Hegyvidék Galéria
(Bp. XII., Királyhágó tér)
2017. március 10. – április 14.
* * *

Életmű plakáton

Árendás József kiállítása a Hegyvidék Galériában

Életmű plakátokon címmel nyílt meg Árendás József, Munkácsy-díjas tervezőgrafikus, az MMA rendes tagja tárlata március 9-én a Hegyvidék Galériában. Budapest XII. kerületének alpolgármestere, Fonti Krisztina köszöntője után Pinczehelyi Sándor Munkácsy-díjas képzőművész és Keppel Márton művészettörténész nyitotta meg az április 14-ig látogatható kiállítást.
Keppel Márton kiemelte, hogy ez a tárlat esszenciája csupán Árendás József munkásságának egy művészeti ág keresztmetszetén. A falakon elhelyezett plakátok időrendi sorrendben és tematikus egységekbe rendezve vezetik a néző tekintetét a munkásság legkiemelkedőbb darabjain. Az installációs elrendezés logikai felépítését követi a művész által szerkesztett kiállítási katalógus, amelynek már a borítólapja névjegykártya és használati utasítás a szerzőhöz és műveihez.
„Árendás József alkotói pályája stíluskorszakokra nem osztható fel, mégis a megrendelések eltérő jellegéből fakadó műfaji sajátosságok jelölik ki az alkotói szemlélet és kifejezésmód változásának irányait – mutatott rá a művészettörténész. – A különböző médiumok és művészeti ágak által igényelt megjelenítési formák kidolgozása és a színhelyek adekvát felületei határozzák meg a vizuális nyelvezetet. A filmplakátok és színházi plakátok esztétikai minőségét az alkalmazó művészeti ág másodlagos követelményei írják elő, addig a műfaj önálló létjogosultságot nyert alkotásai a kiállítóterek bemutató falain engedelmeskednek autonóm képzőművészeti törvényszerűségeknek.
Hozzátette: „A zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban, akkori nevén Állandó Színházban eltöltött negyedszázad jelenti az életmű florusát, és az alkotói kiteljesedés zenitjét. A rendezők igényei által támasztott kötöttségekben is meglelte kifejezőkészségének szabadságát, jóllehet a profi grafikus pszichológiai érzékenységével győzte meg a direktorokat a megvalósítandó koncepció megrendelői iniciatívájáról. Árendás József lelki alkata és alkotói habitusa elválaszthatatlan egységben mutatkozik meg a színházi plakátokon. Ő az ezerarcú halhatatlan cirkuszi clown, aki gyakran maszk mögé bújva – vagy miként a meghívón láthatjuk, az alapszínek tri-koloratúr tri-fokális szemüvege mögül kisandítva – sohasem egyén, gyakran még típus sem, hanem titokzatos kacagó valaki, akinek élcei és falcai elől nem menekülhet a civilizáció. Távol áll piktúrájától a messziről felismerhető stílusjegyek abszolút karakterisztikája, ellenben természetéből adódóan szökdécsel könnyedén a műfajok között, hogy elkerülje az önismétlés és egyhelyben járás monotóniáját."
A művészettörténész szerint Árendás József munkássága zsinórmérték az elkövetkező plakátos generációk előtt, hiszen végigtekintve pályafutásán szilárd bizonyítékát találjuk annak, hogy nem a plakát stílusán van a hangsúly, hanem a kifejezőerején.

13 / març / 2017  |  tervezőgrafika árendás józsef életmű-kiállítás