Építőművészeti Tagozat

A TAGOZAT MORÁLIS IRÁNYTŰJE

A Magyar Művészeti Akadémia építész tagjai alkotóerejükkel, jó hírükkel járulnak hozzá, hogy a testület betölthesse feladatát. Nem tévesztik szem elől az MMA nemzetépítő szerepét. Ebből következik a magas szintű szerepvállalás az építőművészet közéletében.

A tagozati lét alapja a személyre szabott, önként vállalt feladatkör természetszerű teljesítése. Az életszerűség mind a tennivalók felismerésében, mind a megoldások megtalálásában a legalapvetőbb célunk.

Figyelmünk a magyarság azon kulturális értékei felé fordul, melyek megőrizték érvényüket az idők során, és amelyeken keresztül a nagyvilág is gazdagabbá lett, és – mindenkori kitartó munkával – eztán is azzá tehető.

Ugyanilyen figyelem illeti meg az ifjúságot: a tagozat feladatának tekinti, hogy segítse az értékfelismerést, a tehetségek szakmai előmenetelét.

Az Építőművészeti Tagozat tagjai élettapasztalatuknál fogva elsősorban szakértői, tanácsadói, koncepcióalkotói minőségükben vehetnek részt a Magyar Művészeti Akadémia nagy felelősséget kívánó munkájában.

Az Építőművészeti Tagozatot bemutató füzet itt nyitható meg.