Új rendes tagokról és levelező tagok felvételéről döntött az MMA

A Magyar Művészeti Akadémia elnöksége a koronavírus-járvány fokozódására tekintettel a 2021. december 6-i közgyűlés elhalasztásáról döntött és támogatta, hogy írásbeli véleménynyilvánítást követően a közgyűlés tagjai a köztestület elektronikus eVote rendszerén keresztül hozzanak döntést a rendes és levelező tagok 2021. évi felvételéről. A rendes tagok felvételéről történő szavazásra december 11. és december 13. között, a levelező tagok felvételéről történő szavazásra december 13. és december 15. között volt lehetőség.

A közgyűlés a következő – a tagozatok által 2021-ben – regisztrált rendes tagjelölteket a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagjává választotta:

Építőművészeti Tagozat: Vadász Bence, Vesmás Péter.
Film- és Fotóművészeti Tagozat: Barta Zsolt Péter, Szobolits Béla.
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat: Forintos Kálmán, Hefter László, Laczák Géza.
Irodalmi Tagozat: Kontra Ferenc, Tóth László.
Képzőművészeti Tagozat: Csurka Eszter.
Művészetelméleti Tagozat: Berlász Melinda, Csernyus Lőrinc, Dvorszky Hedvig, Sipos János.
Népművészeti Tagozat: Eredics Gábor, Jánosi András, Mihályi Gábor.
Színházművészeti Tagozat: Kiss János, Pregitzer Fruzsina, Rohonyi Anikó, Zsuráfszky Zoltán.
Zeneművészeti Tagozat: Hőna Gusztáv, Onczay Csaba.

A közgyűlés a következő – a tagozatok által 2021-ben – regisztrált levelező tagjelölteket a Magyar Művészeti Akadémia levelező tagjává választotta:

Építőművészeti Tagozat: Noll Tamás; Tóth Vilmos, Boros Pál, Kravár Ágnes.
Film- és Fotóművészeti Tagozat: Kása Béla, Petényi Katalin, Cakó Ferenc, Mispál Attila.
Iparművészeti és Tervezőművészeti Tagozat: Keresztes Dóra, Koós Pál, Kálmán László.
Irodalmi Tagozat: Száraz Miklós György, Orbán János Dénes, Lövétei Lázár László, Lezsák Sándor.
Képzőművészeti Tagozat: Verebes György, Pataki Tibor, Osgyányi Vilmos.
Népművészeti Tagozat: Vetró Mihály, Balázs-Bécsi Gyöngyi.
Színházművészeti Tagozat: Kováts Kolos, Piros Ildikó.
Zeneművészeti Tagozat: Kamp Salamon, Balázs János, Márkos Albert.