Tisztújító közgyűlést tartott a Magyar Művészeti Akadémia

2020. szeptember 7-én tartotta székházában, a Pesti Vigadóban közgyűlését a Magyar Művészeti Akadémia, amelyen átadták a köztestületi díjakat és a november 5-étől felálló új elnökség összetételéről is döntöttek az akadémikusok, illetve közgyűlési képviselők. Vashegyi György maradt a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Jankovics Marcellt tiszteletbeli elnökké választották.
Az elhunyt akadémikusainkról való megemlékezéssel és köszöntésekkel kezdődött a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése hétfőn a Pesti Vigadóban, majd miután a küldöttek elfogadták az előterjesztést, a köztestületi díjak átadásával folytatódott.
A 2020. évben a testület a Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Dubrovay László zeneszerzőnek, az MMA rendes tagjának, a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét Spányi Antalnak, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspökének, a Katolikus Rádió vezérigazgatójának, a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díjat Cseke Péter újságírónak, költőnek, irodalomtörténésznek, a Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét Duray Miklós írónak ítélte.
Ebben az évben – mivel posztumusz nem adományozható nem adták ki a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját, amelyet az idén nyáron, az előterjesztést követően elhunyt Reigl Judit festőművésznek adományoztak volna.
A közgyűlés napirendi pontjai között szerepeltek többek között az elnöki és testületi beszámolók, tájékoztatók a 2019. évi munkáról, tisztségviselők választása, előterjesztés a jövő évi költségvetésről és a tiszteletbeli elnöki cím adományozásáról.
Dubrovay László zeneszerzőt, a Nemzet Művészét, akadémikust kiemelkedő jelentőségű művészeti munkájáért részesítették Nagydíjban, amellyel a magyar szellemi élet azon személyisége részesíthető, aki a korábbi két évben kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát hozott létre.
Spányi Antalnak, a Székesfehérvári Egyházmegye megyés püspökének, a Katolikus Rádió vezérigazgatójának adományozták a Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét a magyar építészet értékeinek gyűjtése, publikálása során kifejtett tevékenységéért. A díjban az a személy vagy szervezet részesíthető, aki/amely munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez.
Cseke Péter újságíró, költő, irodalomtörténész érdemelte ki az MMA Művészeti Írói Díját kimagasló publikációs tevékenységéért. A kitüntetésben az a művészeti író részesíthető, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez, egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit.
Duray Miklós felvidéki magyar politikusnak, írónak adományozták a Kováts Flórián Emlékérmet több évtizedes rendezői, színházteremtő és közösségformáló, közösségszervező munkájáért. A díjban az a személy részesíthető, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervező munkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat.
Az utóbbi két díj a korábbi évektől eltérően már pénzbeli elismeréssel is jár, amelynek összege bruttó hárommillió forint.


A köztestület Vashegyi Györgynek szavazott bizalmat, így a Magyar Művészeti Akadémia jelenlegi elnöke második ciklusát kezdheti meg novemberben. A Fekete György halála után megüresedett tiszteletbeli elnöki pozícióra Jankovics Marcellt választották, aki szeptember 8-ától viselheti ezt a tisztséget, egyúttal lemondva alelnöki tisztéről.

Vashegyi György közgyűlésen elhangzott elnökjelölti beszéde itt olvasható.

Újabb három évre alelnök lett Marosi Miklós építész, a másik alelnöki posztra jelöltek közül senki sem érte el a megfelelő számú szavazatot. Elnökségi taggá választották Farkas Ádám szobrászt, Haris László fotóművészt és Rátóti Zoltán színművészt.
Tiszteletbeli tag lett Malcolm Bilson zongora- és fortepiano-művész, pedagógus, zenetörténész; Duray Miklós író; Lakner László festőművész; Paolo Portoghesi építész és Taxner-Tóth Ernő irodalomtörténész.
A közgyűlés postumus honoris causa címet adományozott Bárdos Lajos (18991986) zeneszerző-karnagy-zenetudósnak, Gyöngyössy Imre (19301994) filmrendező-író-költőnek, Hofer Miklós (19312011) építésznek, Ratkó József (19361989) költőnek, Samu Géza (19471990) szobrászművésznek és Várkonyi Zoltán (19121979) színész-filmrendező-színházigazgató részére.
Vashegyi György a közgyűlésen felidézte, hogy 2017 óta tölti be az elnöki tisztséget az MMA élén, ahol Fekete György elkötelezett munkáját folytathatja. Az elmúlt időszak eredményének nevezte az ösztöndíjprogramot, amely teljessé tette a művészeti életpályamodellt. Mint mondta, néhány ponton azonban nincs áttörés, hiszen több, a művészeti és kulturális területet érintő döntés az MMA-val való konzultációk nélkül születik meg, pedig képesek és készek lennének több tanácsot és segítséget adni.
Az elnök kiemelte azt is, hogy a művészeti értékeknek a magyar társadalomban az eddiginél nagyobb szerepet kell játszaniuk. Elnöki programjának legfontosabb elemei közé sorolta a művészettel nevelést, a közművelődést, a művészi támogatás- és ösztöndíjrendszert, a kulturális örökségvédelmet, az életművek gondozását, a művészeti ismeretek terjesztését, valamint a magyar művészet határokon átnyúló egységének megerősítését. Beszédében kitért a Nemzeti Kulturális Tanács megalakulására és szerepére, valamint kiemelte, hogy erősíteni kell az MMA Budapesten kívüli jelenlétét is.
Kucsera Tamás Gergely főtitkár beszámolójában azt hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzetben az erők koncentrálására, a szociális partnerekkel való együttműködésre kell összpontosítani. A főtitkár példaként említette a Nagycsaládosok Országos Egyesületével kötött stratégiai együttműködési megállapodást.

A közgyűlést követő elnökségi ülésen döntés született arról, hogy a Magyar Művészeti Akadémia következő közgyűlését október 7-ére hívják össze.