Erhardt Gábor, Makovecz Pál, Hornyánszkyné Becht Erika, Vashegyi György, Bagó Gizella, Apagyi Mária, Farkas Ádám

Elismerések a művészetoktatásban

Művészetoktatói elismeréseket adott át 2018. december 10-én irodaházában a Magyar Művészeti Akadémia. A köztestület a Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelét a művészetoktatásban kimagasló teljesítményt elért pedagógusok, művésztanárok, művészetpedagógiai kutatók, közösségek, intézmények részére adományozza; az elismerésből évente legfeljebb öt adományozható, mellyel bruttó 250 ezer forint pénzjutalom jár. Az elismerést 2018-ban Apagyi Mária, Bagó Gizella, Hornyánszkyné Becht Erika, a Szent István Király Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Visegrádi Építésztábor kapta. A díjakat Vashegyi György, az MMA elnöke és Farkas Ádám, az MMA Oktatási, Képzési és Tudományos Bizottságának elnöke adták át az Elnökség és a Bizottság tagjainak jelenlétében.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Művészetpedagógiai kutató kategóriában Apagyi Mária zongora-művésztanár, címzetes egyetemi docens, az integrált zenei és vizuális művészeti oktatás és az improvizációs képzés egyik nemzetközileg is legelismertebb magyar személyisége részére, az integrált zeneművészeti nevelési rendszer kidolgozásában végzett kutató tevékenységének és eredményeinek elismeréseként.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Művésztanár kategóriában Bagó Gizella opera- és kamaraénekes művész, tanár, számos színészgeneráció nélkülözhetetlen pedagógusa részére a hazai színművészet területén, fiatal művészek pályafutását elindító és meghatározó művészetoktatói tevékenységének elismeréseként.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Pedagógus kategóriában Hornyánszkyné Becht Erika, a Járdányi Pál Zeneiskola tanára részére a hazai zeneművészet területén, fiatal művészek pályafutását elindító és meghatározó pedagógiai tevékenységének elismeréseként.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Intézmény kategóriában a Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola részére, a hazai művészetoktatás területén, fiatal művészek pályafutását elindító és komplex zeneművészeti nevelésben végzett példaértékű képzési tevékenységének elismeréseként.
Az egykori István Gimnáziumban már igen intenzív zenei élet folyt, mikor a kerületi zeneiskola-hálózat létrehozása évében 1968-ban Záborszky Józsefet a Magyar Örökség díjas pedagógus, karmester, zeneszerzőt megbízták a zeneiskola létrehozásával és igazgatásával. Nevéhez köthető a Zuglói Zenei Műhely zenekari képzésének sajátos szerkezete, az egymásra épülő zenekarok egysége, amely a komoly pedagógiai és szervezőmunkának köszönhetően tizenhárom különféle összetételű együttes folyamatos működtetését eredményezte.
Az intézmény 1990-ben kapott engedélyt zeneművészeti szakközépiskola alapítására. 1991-től 2015 júniusáig mind a szakközépiskolát, mind az alapfokú művészeti iskolát Záborszky Kálmán Liszt-díjas karmester, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja igazgatta. 2015 szeptemberétől az iskola igazgatója Makovecz Pál.
A Szent István Király Zeneművészeti Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola az ország egyik legnagyobb létszámú alapfokú zeneiskolája, ahol szinte valamennyi hangszer tanulható. Művészeti szakközépiskolaként a párhuzamos képzés alapján a közismereti és zenei képzés egymással mellérendelt viszonyban – ugyanakkor szerves egységben működik.
Szakképzés formájában a világon talán egyedülállóan komplex módon és magas színvonalon tanítják a hangkultúrát, melyben a zenei és technikai ismeretek egyenlő súllyal szerepelnek.
Az iskola ma is történetéhez méltó szellemben működik, ahol a komplex, sokoldalú, harmonikus személyiség nevelés, az értelmi, erkölcsi, érzelmi, esztétikai nevelés szerves egységére épülve, a művészeti-szakmai és közismereti képzés egyetlen oktató-nevelő struktúrában, egymással kölcsönhatásban történik.
A Magyar Művészeti Akadémia Elismerő Oklevelet adományozott Közösség kategóriában a Visegrádi Építésztábor részére a hazai építőművészet területén, fiatal művészek pályafutását elindító és meghatározó közösségépítő tevékenységének elismeréseként.
A Visegrádi Építésztáborokban több száz fiatal építész fordult meg az évtizedek során. Története 1981-re nyúlik vissza, amikor néhány lelkes műegyetemi építészhallgató felkereste Makovecz Imrét, hogy segítse őket az építészet minél mélyrehatóbb megismerésében. A Mester arra buzdította a fiatalokat, hogy közös építéssel tapasztalják meg az építészet életszerűségét, amelynek helyszíneként a Visegrád külterületén található bányaudvart sikerült megszerezni. A kéthetes építésztáborokban életre szóló barátságok köttettek, ahol az együttélés elemi szabályai mellett, a közösen elvégzett munka örömét és büszkeségét is megismerhették a résztvevők.
Az Építésztábor több helyszínen működött, de az újjáéledését követően már egyértelműen Visegrádhoz köthető. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára – aki egyben Visegrád Város Önkormányzat társadalmi megbízatású alpolgármestere is – kezdeményezésére és Félegyházi András polgármesternek köszönhetően az építésztábor 2014-ben történt újraszerveződésével a Budapesti Műszaki Egyetem Szerves építészet című tantárgy hallgatói ismét átélhetik az eredeti gondolatra épülő közös gyakorlat élményét. A tervezési feladatra Visegrád Város Önkormányzata hirdet pályázatot a település tereinek, közösségi helyszíneinek felújítása, újragondolása, használhatóvá tétele céljából, amelynek keretében a hallgatók önálló pályázati tervet készítenek. A nyertes pályázati terv megvalósítására a tábor keretei között kerül sor a hallgatók közös munkája eredményeképpen.
Az egyetemisták munkája által 2017-ben Makovecz Imre negyven évvel ezelőtti alkotása, egy kis kápolna épült újjá Rüll Tamás főépítész és Vidovics Réka egyetemi hallgató közreműködésével. 2018-ban pedig egy fedett szín, közösségi tér készült a sportpálya mellett.
A Szent István Király Szakgimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében Makovecz Pál igazgató, a Visegrádi Építésztábor képviseletében Erhardt Gábor építész vette át az elismeréssel járó oklevelet és virágcsokrot.