Közgyűlést tart a Magyar Művészeti Akadémia

A Magyar Művészeti Akadémia 2019. december 3-án (kedden) tartja ez évi második rendes közgyűlését, amelyen többek között átadják a tagozati díjakat, továbbá a közgyűlés új rendes és levelező tagok felvételéről is dönt. A további napirendi pontok a meghívóban olvashatók.

MEGHÍVÓ
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2019. DECEMBER 3-I KÖZGYŰLÉSÉRE

 
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény 15. §-a szerint a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlését a napirend megjelölésével az elnök hívja össze.
Az elnökség 65/2019. (11. 06.) és 76/2019. (11. 11.) számú határozataira figyelemmel javaslom, hogy a 2019. évi második közgyűlés az alább ismertetett napirendi pontokat tárgyalja:
1. A napirend elfogadása
2. Művészeti program (Bátor Anna Daniela, a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete ösztöndíjasának „OpeRandi, egy felejthetetlen találkozás az operával" című rövidfilm-bemutatója)
3. 2019. évi tagozati díjak átadása (külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
4. 2019. májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozó elnöki és testületi tájékoztatók:
a) tájékoztató az elnök és az elnökség munkájáról
b) tájékoztató a tagozatok munkájáról
c) tájékoztató a bizottságok munkájáról
5. A 2019. májusi közgyűlés óta eltelt időszakra vonatkozóan tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete munkájáról (szóban; külön munkaanyag a tárgyban nem készül)
6. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia felügyelő testülete ügyrendjének jóváhagyásáról
7. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémia alapszabályának módosításáról
8. Előterjesztés rendes és levelező tagok felvételéről
9. Tájékoztató az MMA 2020. évi művészeti, szakmai programtervének előkészítéséről
10. Előterjesztés a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosításának koncepciójáról szóló 11/2019. (05. 29.) közgyűlési határozat kiegészítéséről
11. Egyebek
A közgyűlés időpontja: 2019. december 3. (kedd), 09:30 óra; helyszíne: a Pesti Vigadó Díszterme.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09:45 órára ismételten összehívásra kerül.

Budapest, 2019. november 11.

Vashegyi György s.k.
2019. november 26.  |  vashegyi györgy közgyűlési meghívó