FELHÍVÁS a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus tagjaként való felvételre

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) ismételten biztosítja felvételi kérelem benyújtásának lehetőségét a nem akadémikus tagságra.
A Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény alapján az kérheti nem akadémikus tagként való felvételét a köztestületbe, aki DLA fokozattal, a köztestület alapszabályában meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel, vagy külföldi szakmai elismeréssel rendelkezik.
A nem akadémikusi tagfelvétel részletes szabályai itt ismerhetők meg. A köztestület alapszabályának a nem akadémikus tagságra jogosító hazai művészeti szakmai elismeréseket meghatározó 2. melléklete itt érhető el. A felvételi jelentkezés benyújtásához formanyomtatvány áll rendelkezésre, amelyhez csatolni kell a jogosultság igazolását, a kérelmező által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint az adatkezelési nyilatkozatot.
A felvételi kérelmet – kizárólag postai úton, tértivevényes küldeményként, 2022. január 3. (hétfőtől) 2022. február 4-ig (péntek) történő postára adás mellett – a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának postacímére (1368 Budapest, Pf. 242) kell beküldeni!
2022. január 3.  |  nem akadémikus tagság jelentkezés nakt 2022