Felhívás a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagságára való jelentkezésre

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésének kezdeményezésére 2014. március 1-jétől módosult a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény: a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagi személyi köre a nem akadémikus köztestületi tagság bevezetésével – jogi értelemben – jelentősen kiszélesedett. A Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagságára jelentkezve felvételét kérheti, aki DLA fokozattal vagy a köztestület alapszabályának 2. mellékletében meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel – az alapszabály melléklete [38. oldal] a www.mma.hu honlapon elérhető – vagy külföldi szakmai elismeréssel rendelkezik.
A köztestület 2017. január 2. napjától ismételten biztosítja a nem akadémikus köztestületi tagságra felvételi kérelem benyújtását; a benyújtáshoz szükséges formanyomtatvány [pdf-ben] és adatkezelési nyilatkozat [pdf-ben] a köztestület honlapjáról (www.mma.hu) letölthető. A felvételi kérelmet – kizárólag postai úton, tértivevényes küldeményként, 2017. február 3-ig történő postára adás mellett – a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának címére (1368 Budapest, Pf. 242) kell beküldeni.

A Magyar Művészeti Akadémia szabályzata a nem akadémikus köztestületi tagok választásáról
2017. január 2.