Az MMA Művészeti Ösztöndíj Program nyertesei

Döntés született a Magyar Művészeti Akadémia 2018 áprilisában kiírt ösztöndíj-pályázatáról. A kilenctagú döntőbizottságot az MMA elnöke és az általa felkért bírálóbizottsági tagok alkották: Vashegyi György (a bizottság elnöke), Farkas Ádám, Fekete György, Jankovics Marcell, Kiss B. Atilla, Kucsera Tamás Gergely, Marosi Miklós, Szemadám György, Tamás Menyhért – a támogatásra érdemes munkákat külső szakértőkkel együttműködésben bírálták el. A Magyar Művészeti Akadémia 2018–2021. évekre szóló művészeti ösztöndíjának nyertes pályázói névsorát a következő – az ösztöndíjat kezelő Művészetelméleti és Módszertani Kuttóintézet (MMA MMKI) honlapján is megtalálható – dokumentum tartalmazza: Az MMA 2018. évi Művészeti Ösztöndíj pályázat nyerteseinek listája
Mint ismert, a Magyar Művészeti Akadémia átfogó művésztámogatási rendszer kiépítését kezdte meg, amelynek részeként a Kormány együttműködésével ebben az évben új alapokra helyezi ösztöndíjprogramját is. Az MMA költségvetéséhez rendelt forrásból 2018. szeptember 1-étől 100 ösztöndíj kiadása történik meg fiatal és középgenerációs művészek számára. Az ösztöndíjat a következő két évben szintén 100-100 alkotó nyerheti el.
2018. augusztus 21.  |  mma-ösztöndíj