Felhívás a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagságára való jelentkezésre

A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésének kezdeményezésére 2014. március 1-jétől módosult a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény: a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagi személyi köre a nem akadémikus köztestületi tagság bevezetésével – jogi értelemben – jelentősen kiszélesedett.

A Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus köztestületi tagságára jelentkezve felvételét kérheti, aki DLA fokozattal vagy a köztestület alapszabályának 2. mellékletében meghatározott hazai művészeti szakmai elismeréssel – az alapszabály melléklete www.mma.hu honlapon elérhető – vagy külföldi szakmai elismeréssel rendelkezik.
A köztestület 2016. január 4. napjától ismételten biztosítja a nem akadémikus köztestületi tagságra felvételi kérelem benyújtását; a benyújtáshoz szükséges formanyomtatvány a köztestület honlapjáról (www.mma.hu) letölthető.
A felvételi kérelmet – kizárólag postai úton, tértivevényes küldeményként, 2016. február 5-ig történő postára adás mellett – a Magyar Művészeti Akadémia Titkárságának címére (1368 Budapest, Pf. 242) kell beküldeni.


 
Budapest, 2016. január 1.

Fekete György
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke

Ennek értelmében az MMA a köztestület társadalmasítása keretében lehetőséget ad a még akadémikusi körbe nem tartozó művészek, művészetelméleti szakemberek számára a köztestület munkájában való részvételre, ami hosszabb távon az akadémikus-utánpótlásban is szerepet játszhat.

A köztestület a nem akadémikus köztestületi tagok számára 2016. január 4. napjától újra biztosítja a felvételi kérelem benyújtásának lehetőségét. Nem akadémikus köztestületi tagként felvételét kérheti az MMA-ba, aki DLA fokozattal, az MMA Alapszabályának 2. számú mellékletében meghatározott művészeti szakmai vagy külföldi szakmai elismeréssel rendelkezik (a lista itt elérhető). A kérelemhez – a fentieken túl – csatolni kell a felvétel által érintett tagozatot megjelölő formanyomtatványt, valamint a jelentkező szakmai önéletrajzát.

A köztestület nem titkolt célja, hogy országos viszonylatban nyisson a művészeti élet szereplői felé, amivel hosszabb távon egy eddig nem tapasztalt inspiratív erőt kifejező kulturális közeg kialakítását célozza. Ennek a közös, összművészetet átfogó törekvésnek az eléréséhez vezető úton, meglátásunk szerint ezek között a keretek között érdemes elindulni.
  1. Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi tagságának bővítéséről
  2. Nem akadémikus köztestületi tag – Jelentkezési nyomtatvány
  3. Nyilatkozat az MMA köztestület nem akadémikusi tagságába való jelentkezés adatainak kezeléséhez
  4. A nem akadémikusi köztestületi tagság megszerzésére irányadó díjkataszter
2016. január 4.