A Magyar Művészeti Akadémia közgyűlése

A Magyar Művészeti Akadémia május 29-én tartotta meg évi első rendes közgyűlését a Pesti Vigadó dísztermében, ahol a szokásoknak megfelelően átadták a köztestület állandó díjait. 2019-ben a Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját Bodrogi Gyula színművész kapta példaértékű életművéért, kiemelkedő munkásságáért. A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Matl Péter szobrászművész, Aranyérmét Winkler Barnabás építész, Művészeti Írói Díját Gróh Gáspár irodalomtörténész, míg Kováts Flórián Emlékérmét Udvaros Béla rendező vehette át. A jelenlévő tagok határozatokat fogadtak el az akadémiát érintő kérdésekben; ezek közt elfogadták az MMA elnökének, elnökségének és főtitkárának 2018. évi beszámolóját és új felügyelő testületi tagokat is választottak.
A közgyűlést Vashegyi György elnök nyitotta meg, a napirend elfogadását követően díjazottjait köszöntötte a közgyűlés és megemlékezett kerek születésnapos, valamint elhunyt tagjairól, majd Lőkösházi Mária énekművész, a köztestület ösztöndíjasának előadását hallgatták meg az MMA tagjai és vezetősége. [Interjúnk Lőkösházi Máriával itt olvasható.]
A közgyűlés ezt követően határozatot fogadott el, melyben megerősítette az Elnökség a Magyar Művészeti Akadémia Díjbizottságának javaslata alapján született döntését.
A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíját 2019-ben Bodrogi Gyula színművész kapta példaértékű életművéért, kiemelkedő munkásságáért. A díjban a magyar szellemi élet azon jeles művésze részesíthető, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlen és a személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra.
A díjazottat Vidnyánszky Attila színházi rendező, az MMA rendes tagja laudálta, kiemelte a nyolcvanöt éves Bodrogi Gyula mindent betöltő karizmáját és kivételes művész pályáját.
A jelenlét döntése a bizonytalanság felett
 
A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja – Bodrogi Gyula laudációja
 
Bodrogi Gyula, mindenki Gyuszi bácsija, ez év áprilisában lett nyolcvanöt éves. Tisztelettel és szeretettel vesszük őt körül a Nemzeti Színházban. Vagy ő vesz körül bennünket, ugyanitt. Nem tudom pontosan, mi az, ami egy színészt saját tudtán kívül – vagy akár tudtával – ikonikussá tesz, csak az eredmény, a hatás érezhető, szinte kézzelfogható: az ember mindent betöltő karizmája.
Egy kivételes művészi pálya íve, talán hasonlítható egy szivárványhoz; de akár egy olyan szivárványhoz is, amely a magasba tör, nem hanyatlik, a félkör nem teljes, látványa véget nem érőn, felfelé halad. Limes. Függvény, mely közelít valamihez, amit sosem ér el, viszont egyre közelebb kerül hozzá. Tudja ezt mindenki, aki Bodrogi Gyula életútját, művészi pályáját követte és követi. Nincs megállás. Játék van, újabb és újabb szerepek, már nem is szerepek, inkább megélések, kalandok, életbölcsességek által leszűrt színpadi idő. Idő, s az időben összpontosuló tapasztalat, mely mindig visszaköszön, megteremtve a pillanat művészi varázsát. Mintha visszafordult volna az átlényegülés képessége, hogy helyet adjon egy másféle igazságnak: az élet igazságának. Néha nem megkerülhetők a „nagy szavak", mint ahogy az élet igazsága sem az. Mert mi benne, Gyuszi bácsiban ezt keressük, és találjuk. Egyszer csak ott ülünk nézőként ezzel az igazsággal szemben, amint egy apró gesztussal, szólejtéssel, mosollyal, vagy csenddel meggyőz minket valamiről. És nincs szükség magyarázatra, mert ez az igazság felfedezhető minden apró gesztusában.
Ezt a színpadi jelenlétet és művészi bizonyosságot keresve és megtalálva hajtunk fejet Bodrogi Gyula előtt, és kívánjuk azt a határtalan közelítést közönsége, közönségünk felé, mely ma is talán egyik legfontosabb része életének.
 
Vidnyánszky Attila, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja
A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Matl Péter szobrászművész kapta kiemelkedő jelentőségű művészeti munkájáért.
A díjban a magyar szellemi élet azon személyisége részesíthető, aki a korábbi két évben kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát hozott létre.

laudációja itt olvasható

A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérmét Winkler Barnabás építész kapta a magyar építészet értékeinek gyűjtése, publikálása során kifejtett tevékenységéért. A díjban az a személy vagy szervezet részesíthető, aki, amely munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez.

laudációja itt olvasható

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díját Gróh Gáspár irodalomtörténész, kritikus, publicista kapta kimagasló publikációs tevékenységéért. A díjban az a művészeti író részesíthető, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit.

laudációja itt olvasható

A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérmét Udvaros Béla rendező, az Evangélium Színház alapító igazgatójának ítélte a köztestület több évtizedes rendezői, színházteremtő és közösségformáló, közösségszervező munkájáért. A díjban az a személy részesíthető, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat.

laudációja itt olvasható

 
A közgyűlés ezt követően határozatot fogadott el a Magyar Művészeti Akadémia elnökének 2018. évi beszámolójáról.
Ez tartalmazza többek között:
– a köztestület működését, tevékenységét érintő jogszabályi változásokat;
– testületi delegálásokat;
– a művészjáradék 2018. évi folyósításával kapcsolatos tudnivalókat;
– az MMA három évre szóló, új ösztöndíjprogramját;
– a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ tevékenységének ismertetését;
– az MMA Művészeti program pályázatát;
– a köztestület szakmai együttműködéseit más szervezetekkel.
 
Ezután a közgyűlés határozatokat fogadott el a Magyar Művészeti Akadémia elnökségének 2018. évi beszámolójáról és az MMA főtitkárának 2018. évi beszámolójáról, a Magyar Művészeti Akadémia 2019. évi elemi költségvetéséről, valamint az akadémia alapszabályának módosításáról és a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló törvény módosításának 2019. évi koncepciójáról.
A Magyar Művészeti Akadémia díjszabályzata is változott, ahogy az MMA Titkársága alapító okirata és a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ alapító okirata, ezekről is határozott a közgyűlés.
Végül a közgyűlés az MMA felügyelő testületének három akadémikus tagját választotta meg Galánfi András, Haris László és Sára Ernő személyében.