Esemény - nagy kép

A Magyar Művészeti Akadémia 2013. évi pályázati felhívása

A Magyar Művészeti Akadémia művészeti élethez kapcsolódó közfeladatai ellátása során, a kulturális értékek védelme és gyarapítása, a magas színvonalú alkotómunka feltételeinek megerősítése érdekében művészeti szakmai programok, valamint művészeti könyvek és folyóiratok megjelentetéséhez pályázati felhívás alapján elnyerhető támogatást nyújt.

A 2013. évben a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg:

– művészeti könyv- és folyóirat-kiadások támogatására                   50 millió forint,

– művészeti programok (pályázati alapok) támogatására               110 millió forint.

A pályázatok keretében nyújtható támogatás minimum összege 250.000 Ft, illetve maximum 6.000.000 Ft.

A rendelkezésre álló összegre pályázhatnak civil szervezetek, alapítványok, egyéb jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, valamint természetes személyek.

A pályázati felhívás 2013. április 12-től elérhető a Magyar Művészeti Akadémia honlapján a: http://www.mma.hu/palyazatok oldalon. A pályázatok beadási határideje: 2013. május 13.

A pályázatokat 3 tagú bizottság értékeli. Az MMA Alapszabályának rendelkezése szerint a bizottság tagjai: az érintett tagozat elnöke, a tagozat által delegált akadémikus, valamint az MMA elnöke által felkért személy. (Az elnök személyi javaslattételi jogát átadta a művészeti tagozatok számára, így ténylegesen az érintett tagozat 2 főt javasolhat a bíráló testületbe.)

A javaslatokról a fejezetgazda hoz döntést.

2013. április 12.  |  2013 pályázatok