A Jánosi Együttes

Átadták az MMA köztestületi díjait

2018. május 30-án a Magyar Művészeti Akadémia közgyűlésén vehették át az MMA idei köztestületi díjait azok, akik a tagság megítélése szerint sokat tettek valamilyen művészeti területen vagy a kultúraszervezésben. Életműdíjban részesült Molnár V. József néplélek- és néprajzkutató, grafikusművész, aki videóüzenetben köszönte meg az elismerést. A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíját Kótai József akadémikusnak, a Művészeti Írói Díjat Wehner Tibor írónak, művészettörténésznek, a Kováts Flórián Emlékérmet Bicskei Zoltán akadémikusnak ítélte a köztestület. Az Aranyérmet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) érdemelte ki, a kitüntetést dr. Sári Zsolt főigazgató-helyettes vette át az intézmény képviseletében.
A Magyar Művészeti Akadémia Életműdíja
A díjban a magyar szellemi élet azon jeles művésze részesíthető, akinek kiemelkedő munkássága, életműve példa a nemzet felemelkedéséért, megmaradásáért végzett odaadó, önzetlenül és s személyes bátorságot sem nélkülöző munkálkodásra. A díj pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó hatmillió forint. A Díjbizottság javaslatára 2018. évben a köztestület Molnár V. József néplélek- és néprajzkutatónak, grafikusművésznek ítélte a díjat példaértékű életművéért, kiemelkedő munkásságáért.

A Magyar Művészeti Akadémia Nagydíja
A díjban a magyar szellemi élet azon személyisége részesíthető, aki a korábbi két évben létrehozott kiemelkedő jelentőségű művészeti alkotást, művészetelméleti munkát. A díj pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó négymillió forint. A köztestület 2018-ban Kótai József akadémikusnak adományozta a díjat, kiemelkedő jelentőségű művészeti munkájáért.

A Magyar Művészeti Akadémia Aranyérme
A díjban személy vagy szervezet részesíthető, aki/amely munkájával, anyagi támogatásával, egyéb adományával vagy tevékenységével hozzájárult a magyar kultúra és művészet társadalmi elismertségének emeléséhez. A díjat a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum (Skanzen) érdemelte ki.

A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Írói Díja
A díjban az a művészeti író részesíthető, aki kiemelkedő és tartósan magas színvonalú tevékenységével, ismeretterjesztő, művészetelméleti vagy műkritikusi munkájával hozzájárult a magyar művészet közkinccsé tételéhez egyszersmind emelve és megőrizve ezzel a magyar kultúra értékeit. A díj pénzbeli elismeréssel jár, amelynek összege bruttó kétmillió forint. Az MMA Wehner Tibor írót, művészettörténészt részesítette e díjban kimagasló publikációs tevékenységéért.

A Magyar Művészeti Akadémia Kováts Flórián Emlékérme
A díjban az a személy részesíthető, aki hivatásbeli vagy civil tevékenységével jelentős művészeti és kulturális szervezőmunkát végez vagy a művészetszervezés, a művészeti igazgatás területén kiemelkedő tevékenységet folytat. A díjjal 2018. január 1-jétől pénzbeli elismerés jár, amelynek összege bruttó kétmillió forint. A díjat Bicskei Zoltán akadémikus kapta, az elszakított magyar területen végzett több évtizedes filmrendező és közművelődés-szervező munkájáért.

A korábbi díjazottak itt megtalálhatók.