Kubik Anna Másféle idő című hangoskönyve, melyen a magyar irodalom klasszikus és kortárs költőnőinek versei találhatóak a színésznő előadásában.">
Esemény - bal kép
Esemény - helyszín kép
Esemény - helyszín kép
Esemény - nagy kép

Kubik Anna hangoskönyvének bemutatója

2013. november 11-én mutatták be a Magyar Írószövetség székházában (Bajza utca 18.) Kubik Anna Másféle idő című hangoskönyve, melyen a magyar irodalom klasszikus és kortárs költőnőinek versei találhatóak a színésznő előadásában.
Szentmártoni János, az Írószövetség elnöke köszöntötte Kubik Annát, illetve beszélgetőtársait, Erős Kinga szerkesztőt és Prágai Tamás költőt. Kiemelte, hogy nagyon fontosnak tartja a mű megjelenését, hiszen egyrészt egy kuriózumról van szó, amelyen kizárólag költőnők versei hangzanak el, másrészt egy nagyon bensőséges és komoly válogatás eredménye a most megjelent cd. Az Írószövetség elnöke után Prágai Tamás ragadta magához a szót, aki a – számára könyvként funkcionáló – összeállítás kapcsán a női-férfi viszonyról beszélt, s mennyire fontos, hogy a válogatás által a férfiak is sokkalta közelebb kerülhetnek és talán többet megérthetnek a női lélek rejtelmeiből – egyfajta beavatásnak titulálva a versek végighallgatását. Szót ejtett a szerkezetéről is a hangoskönyvnek, mely három egységre tagolódik; véleménye szerint az elsőben egyfajta természetközpontúság uralkodik, e téma köré csoportosulnak a versek, a másodikban talán a férfi-nő viszony domborodik ki igazán, a harmadikban pedig a transzcendens felé való nyitás a hangsúlyos, e témakörrel foglalkozó versek kaptak helyet. Erős Kinga igazat adott Prágai Tamásnak, hozzáfűzve; hogy valóban három íve van a hangoskönyvnek, talán három, egymással lazán összefüggő történet ez, amiben valóban ezek a témák a legdominánsabbak. Beszélt még a válogatás körülményeiről, nehézségeiről, hogy igyekezett valóban a legjobb és leginkább egymáshoz illő költeményeket kiválogatni, s arról a több száz versről, amit volt szerencséje végigolvasni a szerkesztési folyamatok közben, és elmondta, milyen nagy élmény és tanulság számára, hogy így olyan költőnőket és szövegeket ismerhetett meg, amelyekkel nem volt kapcsolata korábban. Kubik Anna meghatódva beszélt az elkészült műről, amit ezen a napon vehetett először a kezébe. Az előző esti álmával szemléltette, milyen mélyen lakozik benne ennek a válogatásnak az elkészítése, Erős Kingával, illetve Miskolczi Anita gordonkaművésszel közös munkája. Az álomban volt szerencséje belehallgatni a felvételekbe, azonban a cd-n csak madárcsicsergést hallott. Dicsérte Erős Kinga szerkesztői munkáját, aki igazán bensőséges válogatás állított össze, és említést tett megdöbbenéséről, hogy – annak ellenére, hogy nem közeli barátnők, mégis – ráérzett arra az útra, melyen ő is jár, s mintha a saját életéről szólna az a történet, amiről korábban szó esett. Miskolczi Anita, akit Prágai Tamás kérdezett a zenei anyag kiválasztásáról, elmondta; egyértelmű volt, hogy Bach az, aki a leginkább közel áll ehhez az intim összeállításhoz, s ugyan gondolkodott Beethoven néhány lassú tételén, de egy idő után rájött, hogy csakis a cselló szvittek kerülhetnek a cd-re. Említést tett példaképéről, Pablo Casalsról, aki a 20. század elején beemelte a szvitteket a köztudatba, s hogy ő volt az, Kubik Anna mellett, aki igazán inspirálta.

A beszélgetés közben részletek hangzottak el a hangoskönyv anyagából, többek közt Hervay Gizella, Török Sophie, és Nemes Nagy Ágnes versei szólaltak meg. Az est nyitánya- és zárásaként Miskolczi Anita csellójátéka volt hallható.

// ]]>