A kiválasztott webtartalom nem létezik.
 

Közgyűlést tart a Magyar Művészeti Akadémia

MEGHÍVÓ
A MAGYAR MŰVÉSZETI AKADÉMIA 2015. NOVEMBER 5-EI KÖZGYŰLÉSÉRE

A Magyar Művészeti Akadémiáról (továbbiakban: MMA) szóló 2011. évi CIX. törvény (továbbiakban: MMA tv.) 15. § szerint az MMA évente legalább két alkalommal közgyűlést tart, melyet az MMA elnöke hív össze. Az MMA tv.  14.§, továbbá az MMA Alapszabályának 20. § a)-c), f)-g), s); a 44. § (14); a 48. § o) pontjai és a 49. § (4) bekezdése rendelkezései szerint a Közgyűlésnek tárgyalnia kell az alább ismertetett napirendi pontokat:
  1. A napirend elfogadása
  2. Megemlékezés Nagy Lászlóról – Márkus Béla és Rátóti Zoltán
  3. A Magyar Művészeti Akadémia tagozati díjainak átadása
  4. A Magyar Művészeti Akadémia elnökének tájékoztatója az utolsó közgyűlés óta eltelt időszakról
  5. A Felügyelőtestület tájékoztatója
  6. Tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia tagozatai és bizottságai – utolsó közgyűlés óta eltelt időszakbeli – működéséről
  7. A Kormány számára készített „Beszámoló az MMA 2014. évi munkájáról" című előterjesztés elfogadása
  8. A Magyar Művészeti Akadémia 2016. évi művészi és szakmai programtervének elfogadása
  9. A Magyar Művészeti Akadémia Alapszabályának módosítása
  10. Egyebek
 
A közgyűlés helyszíne a Pesti Vigadó Díszterme, a kezdési időpont: 2015. november 5-e (csütörtök) 09.30 óra.
Határozatképtelenség esetén a közgyűlés változatlan napirenddel 09.45 órára ismételten összehívásra kerül.
 
Budapest, 2015. október 14.
 

Prof. emeritus Fekete György
2015. október 20.  |  közgyűlés